Om bloggen…

Planen for bloggen var å legge ut en korttekst i uken, men jeg ser det er muligheter for mer enn det. Jeg håper å få lagt korttekstene inn i en egen kategori, slik at de bare blir en blant flere ting, men jeg har ennå ikke funnet ut hvordan jeg gjør det. Jeg kommer også til å legge ut noen filmer, der jeg leser tekstene opp. Planen er å legge ut en film i måneden. Filmene er spilt inn i julen, men jeg har ennå ikke fått dem inn i det riktige formatet. Dette er imidlertid på vei. Foreløpig har bloggen ikke et eneste besøk, så vidt jeg vet, men et besøk ville da også være temmelig uventet. Så vidt meg bekjent, finnes ikke en eneste link hit. Det skal også rettes opp. Så – hang on!