Kjærlighetssang

Hvordan går det?

Det går bra.

Gjør det, det?

Det var bra.

 

Og med deg?

Det går bra.

Gjør det, det?

Det var bra.

 

Hvor skal du?

På café

Skal du det

Blir du med?

 

Kan jeg godt

Vil du det?

Jeg sa ja

Det var bra.

 

Går vi da?

Hvor hen da?

Ja

Ja

 

Det var det

Takk for det

Sees i morgen

Gjør vi det

 

Dikt som rett og slett sier ja! til livet, 2003 (Nr 3)