Russland, NATO og Ossetia

Det aner meg at denne posten vil ta litt plass, så jeg må bruke en dag på dagens situasjon og NATOs utvidelse, og en dag på Ossetias spesielle historie. Jeg begynner med NATOs utvidelse, som også er en forlengelse av posten fra i går, om lederene i avisen Bergens tidende.

Lederen i går het «Når Russland truer», og er ikke lagt ut på nettet. I den fikk Russland langt på vei alene æren, for at Ukraina og Georiga ikke ble tatt opp som fullverdige NATO-medlemmer, men bare ble med i en slags plan for et eventuelt medlemskap i fremtiden. Det er riktig at Russland kan opptre med pondus i dagens storpolitikk, de er som oss i Norge blitt rike på de høye oljeprisene i verden, og de har et Europa som er helt avhengig av gassleveransene deres. Så når Russland snakker, er verden pent nødt å lytte, og slikt liker man i Kreml. Det er allright, jeg er enig.

Men det er et godt skritt herfra, til å hevde det er Russland som hindret NATO-utvidelsen. I Ukraina er det nå en gang slik, at befolkningen slett ikke er noe særlig for NATO, det er tvert i mot motstand, og det med opp til 2/3 av befolkningen på enkelte målinger. Da er det ikke engang særlig demokratisk å ta dem inn, selv om president Justjsenko ønsker det. Og selv om Justsjenko er ganske godt likt i vesten, det gjør seg å bli forgiftet og offer for valgfusk, all ære til ham for innsatsen under oransjerevolusjonen i 2004, men han har vist seg nokså udemokratisk selv, når det gjelder å gjennomføre sitt politiske prosjekt. Ukraina er imidlertid så sin sak, det er naturlig at de står i køen for en plass i NATO.

Det er verre med Georgia. Dette er et riktig ustabilt land, og ustabiliteten dreier seg særlig om dette Ossetia, som er delt i et Sør Ossetia i Georgia, og et Nord Ossetia i Russland. Her er det ikke sannsynlig, men heller ikke utenkelig med krig, og det er heller ikke utenkelig med en krig som involverer Russland. Om Georgia da er med i NATO, får vi en situasjon der USA forplikter seg til å gå i krig mot Russland. Selv under den kalde krigens dager klarte man å unngå det.

Så jeg er enig i at NATO ikke skal ta opp Ukraina og Georgia som medlemmer ennå. Ukraina fordi de ikke vil, Georgia fordi NATO ikke bør ville det.