Eivind eller Eivin?

Det var en god dag på Dagsnytt 18 på P2 i dag. Programleder Alf Hatkin var som vanlig godt forberedt, og det var også mange gode saker i dag. Norges bank hadde satt opp renten, Hillary Clinton hadde vunnet nominasjonsvalg i Pennsylvania og gårdeiere på Østre Toten var blitt overkjørt av Statens kartverk når det gjelder navn på gårdene sine. Det er denne siste saken, jeg med et skiftende smil vil ta opp her på bloggen.

Jeg sier skiftende smil, fordi denne saken til å begynne med var morsom å høre på. Som oppvarming kan jeg vise til brevet gårdeierene skrev til stortinget for å klage, og svaret de fikk, eller det er ikke gårdseierne som stiller spørsmålet, men Olemic Thommesen fra Høyre, og brevet er å se på denne siden her:  http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37247. Her får dere et lite innblikk i paragrafjungelen. Vi har også en power point presentasjon fra statens kartverk, http://www.geoforum.no/kurs-og-konferanser/publiserte-foredrag/2008/foredrag-fra-geoforum-2008/sesjon-e-aktuelt-fra-offentlig-forvaltning/endret-lov-om-stadnamn/at_download/file.

For de som ikke orker å lese hele presentasjonen, er å si at dere går glipp av noe, og for de som bare ikke bryr seg om de går glipp av noe, i hvert fall når det kommer fra statens kraftverk, er kanskje å fremheve slagordet de har nederst på hver side: «Til nytte for samfunnet». Så det så.

Saken går ut på at på Østre Toten finnes det mange gårder, der navnet er skrevet etter norske skriveregler og uttale for århundrer siden. Når resten av skriftspråket endres, blir det også spørsmål om disse stedsnavnene skal endres. Statens kartverk er av den oppfatning, det ble på 90-tallet vedtatt at stedsnavn skulle moderniseres for å få en noenlunde felles standard. Gårdeierene på Østre Toten er av stikk motsatt oppfatning, de har bodd på disse gårdene i generasjoner, og har selv navn etter dem, og vil ikke ha noe av at skrivingen av navnene deres skal bli bestemt på et kontor i Oslo.

Til stede i debatten var Ola Anton Hoel, fra Østre Toten, leder i foreningen Navnebeskyttelsen Norge, Audhild (?) Svanevik fra Statens Kartverk, og Ingrid Enger, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Og det var slik herlig kontrast, mellom Hoels herlige Toten-dialekt og opprørte harme, og Svaneviks regler og forskrifter og formelle østlandsk. Allerede fra starten går Hoel ut, «Nei, dette hærre hær, finner vi oss faktisk itte i,» og senere kan vi høre han er oppriktig provosert, han hisser seg litt opp, men er ikke vant til å være på radiodebatt, og toten-dialaketen er en av dialektene i Norge det passer minst å være sint i. For de som er gode til å ta dialekter, ville dette bli en ypperlig parodi å fremføre på scenen. I rette stemning er det nokså morsomt med bonden som blir så harmdirrende opprørt av at stedet hans ikke lenger skal hete Hoel, men Hol, og for øvrig skal uttales helt likt. Og med byråkraten som er ute av stand til å foreta seg noe som helst uten en forskrift. Ingen bud i noen religion er fulgt så betingelsesløst, som en god byråkrat følger en kjær forskrift. Og her var det altså forskriften om at navnene skulle moderniseres, og skrivemåten skulle følge gjeldende rettskrivningsprinsippp. Og grunneier skulle bli hørt. Det er nok denne siste som er så vrien for byråkratene, den er ikke så enkel å forholde seg til, og vi får den flotte, sedvanlige situasjonen at byråkratene sier grunneierne blir hørt, mens grunneierne i berettiget harme mener de ikke er hørt i det hele tatt. Og byråkraten har forskrift – grunneiers mening skal ikke tillegges avgjørende vekt. Så det så.

Men smilet skifter litt når jeg begynner å tenke over hvordan det må være for disse gårdeierne, å få sine hjemsted endret av folk som ikke engang har vært på stedet, og som tilbringer størstedelen av tiden på et kontor. Jeg vet i hvert fall at jeg hadde bare aldri godtatt det, jeg ville stilt meg hundre prosent bak Hoels «dette hærre hær, finner vi oss faktisk itte i», om noen ville skifte mitt fornavn Eivind til Eivin, for d’en uttaler vi ikke uansett. Shut up, ligg unna.

Det er imidlertid grunn til å tro at denne saken kan få en god løsning. Det er også det med byråkrater, de liker ikke så godt når de blir synlige, når de må ut og forklare seg, de liker seg best anonymt på kontorene sine, der de kan gjøre vedtak og så er alt greit. Nesten med et Gogolsk sukk, uttrykte byråkraten her et ønske om klarere forskrifter, slik at det gikk an å gjøre vedtak uten å måtte forklare seg etterpå, og at man i det minste kunne gjemme seg bak forskriften, om man likevel måtte forklare seg. Og Stortingspolitikeren var enig. Det skulle vel egentlig også bare mangle. Jeg hører i hvert fall til dem som har større respekt for tradisjonelle stedsnavn, enn for moderne rettskrivningsreformer.

Dette er et forslag fra 14. februar, der det står klart spesifisert at lovendring ikke kan skje uten grunneiers samtykke: http://www.stortinget.no/dok8/2007/pdf/dok8-200708-058.pdf

Jeg vil også benytte anledningen til å sitere politikeren som mener dette er «å tråkke på folks identitet og forpurre lokal merkevarebygging av gårdsprodukter», og si vel, vel, vel, vel, vel, hold nå merkevarebegrepet unna dette her, da. Et stedsnavn er noe mye mer ærverdig enn som så, og jeg ville hatt like mye mot dem som insisterte på å kalle mitt navn «Eivind» en merkevare på meg, som dem som mente jeg like godt kunne hete «Eivin». Jeg er da ikke noen merkevare, og det er heller ikke stedet jeg kommer fra eller noen steder i Norges land. Men en del av en identitet, det er det så visst, og identiteten til folk og steder er ikke noe byråkratene skal bestemme inne på et kontor. Det gjør seg best i hevdvunne tradisjoner, og sunne krangler om det skal hete Trondheim eller Trondhjem.

Hele sitatet og navnet på politikeren finner dere her: http://www.oa.no/nyheter/article2908361.ece.