Nærmere grunnteksten

Det har kommet en ny Bibeloversettelse. Den har fått en del oppmerksomhet. Noe av oppmerksomheten har vært festlig, som at kristne kler seg ut som personer fra Bibelen og legger seg i kø utenfor bokhandelen for å kjøpe nyutgivelsen straks butikken åpner. Noe av det har kommet av at setningene i Bibelen betyr mye for mange. Så når man endrer dem, er det noe som både kan engasjere og opprøre. De er godt fornøyd i Bibelselskapet, fordi nyutgivelsen selger godt, som om denne boken her skal ha sin verdi i salgstall.

Engasjerte kristne kommer komikere og kultureliten i vold, så de gjør lurt i å ligge lavt. De ser ut som de ikke vil prøve å late som om de kjemper for det de tror på engang. Stilt overfor utfordringer fra en ny tid, vinner den nye tiden, om det går aldri så mye mot den kristne tradisjonen, som mot Bibelen selv. Det har ført til at vi har en ganske glatt og komfortabel kristendommen i dette landet her. Den prøver så hardt å være åpen og inkluderende, at den holder alle dører og alle vegger åpne, slik at det er ingenting inni. Man kan gå ut og inn som man vil, tro hva man vil, gjøre hva man vil. En religion som stiller krav er ikke noe for den vestlige verden i 2011. Der er det alltid individet som stiller krav, og den som vil tilby individet sine tjenester eller holdninger, har vær så god å legge til rette så individet blir fornøyd. Hvis ikke er det nok av annet å ta av.

Slik tolker jeg den nye oversettelsen av Bibelen. Den kommer så vidt litt over 30 år siden den forrige oversettelsen i 1978. Siden den gang har det ikke vært noen som helst rettskrivningsreformer i Norge som kan ha gjort den oversettelsen lite tilgjengelig. Det er rett og slett litt vanskelig å se motivasjonen for å sette i gang med prosjektet.

Til å være med å oversette denne Bibelen har vært noen høyprofilerte forfattere. De er kjendiser. Men de er det ikke i kraft av å være gode kristne, ei eller av å ha spesielt gode kunnskaper om kristendommen, og aller minst for sine kunnskaper i Bibelens originalspråk. De har så vidt jeg vet aldri lært seg verken gammel eller ny hebraisk, og heller ikke noe annet dødt språk. Jeg har vanskelig for å tro at det bare er jeg som reagerer på at folk er med og oversetter fra et språk de ikke kan.

La oss her gjøre et tankeeksperiment. Tenk deg at du skal være med på å oversette en betydelig tekst fra arabisk til norsk. Du er med i en gruppe som har studert arabisk språk og kultur, de vil kunne gi deg god råd og veiledning, og svare på alle dine spørsmål. Men du er slett ikke med på kjøtt og flesk, du skal virkelig være med på å bidra, og absolutt ha et ord med i lag om hvilke norske vendinger som skal tilsvare de arabiske. Ethvert sunt og godt oppdradd menneske vil føle seg ukvalifisert for en slik oppgave.

Det er noe eget med forfattere. Ikke bare går de inn i oppgaven med stor autoritet. De går også ut etterpå, med en nesten litt skamløs selvsikkerhet, og sier at denne nye Bibelen er nærmere grunnteksten. Den nye oversettelsen er nærmere det som egentlig står der, enn de gamle. Karl Ove Knausgård – som har brukt 6 svære bind på å skrive sin egen historie, ganske betydelig mye lenger enn Bibelen med jødenes og Jesu’ historie, vi har vel et og annet å slutte om selvbildet her – har vært en slags siste hovedkonsulent, eller hva det nå er han har gjort. Han har i hvert fall bidratt med noe, og etterpå uttalt noe i retning av at den nye utgåven er mer lik det rå språket som finnes i originalen. Det er fristende å spørre hvordan han kan vite det, han har vel ikke lest originalen? Derimot er det rå, usensurerte språket veldig nær det som blir brukt i ny norsk litteratur, som mange av de som her ble brukt som konsulenter representerer.

Jeg skal ikke gå inn i detaljene i den nye oversettelsen. Jeg har ikke lest den, og kommer ikke til å gjøre. Jeg synes det er dumt vi i Norge ikke har en allment akseptert utgave av Bibelen, en som vi alle kan sitere fra uten å måtte forsvare hvorfor vi siterer fra akkurat den. For troende skal jo også ordet være hellig. Det tar seg ikke ut om man oversetter litt forskjellig fra gang til gang, som om det ikke er så farlig nøyaktig hva Gud sier til oss, om det var en ung kvinne eller om det var en jomfru som skulle bære frem Kristus. Det kommer an på hvilken utgave av Bibelen man leser. Og jeg synes det er noe eget med de kristne, som nå er så ivrige etter å skifte vakre ord som legeme og kiød med kropp og kjøtt, som om det var et ønske fra dem å spise kroppen til Jesus under nattverden.

5 kommentarer på “Nærmere grunnteksten

 1. «Jeg skal ikke gå inn i detaljene i den nye oversettelsen. Jeg har ikke lest den, og kommer ikke til å gjøre.» — Nei vel. Det er litt vanskelig å se at dette er et velegnet utgangspunkt for dine sterke meninger.

  Jeg hadde unt deg å være flue på veggen under noen av gruppemøtene hvor teologer og forfattere i fellesskap har utformet førsteutkastene til teksten i den nye bibeloversettelsen. Du kan faktisk skaffe deg et innblikk i den prosessen på en enkel måte: Les boka «Bibelsk» (hvis du ikke vil kjøpe den, finnes den sikkert på et bibliotek nær deg). For ikke å snakke om alle møtene med kvalitetssikring av teksten i Bibelselskapets oversettelsesutvalg og styre. Det er ikke akkurat Knausgård som har hatt siste ord.

  Positive reaksjoner fra kretser som var kritisk innstilt til Bibelselskapets forrige oversettelse fra 1978 har fått meg til å tenke at vi kanskje endelig har fått «en allment akseptert utgave av Bibelen», som du etterlyser. Bare synd at du ikke finner det bryet verd å gjøre deg kjent med den.

  Vennlig hilsen
  Anders Aschim
  bibeloversetter
  Bibelselskapet

  • esalen sier:

   Takk skal du ha for kommentaren. Jeg skulle gjerne vært flue på veggen under gruppemøtene, det hadde gitt et veldig godt innblikk i hvordan dette foregikk. Boken du omtaler derimot, Bibelsk, den er det ikke like lett å stole på. De som har skrevet denne, har vel hatt et ønske om å gi inntrykk av at alt gikk skikkelig for seg? Det hadde vært mer interessant å lese en rapport som i utgangspunktet var kritisk. Eller snakke lenge og vel med noen som var med på innsiden, og som kunne overbevise meg og andre skeptikere om at dette var skikkelig gjort. Hva jeg reagerer på, er ikke selve kvaliteten på oversettelsen som sådan, men at den har vært gjort delvis av forfattere uten kjennskap til originalspråket. Det trenger jeg ikke lese denne oversettelsen for å mene.

   Det vil overraske meg om denne utgaven av Bibelen får en slik allment akseptert posisjon som de har det i italiensk, engelsk og russisk, i hvert fall, og sikkert også tysk. Jeg skulle gjerne sett av i hadde en på norsk som kunne være «den skikkelige», og som vi kunne sitere fra uten at vi følte at vi tok et politisk standpunkt.

   Men du skal ha takk for at du svarte meg. Om du ikke fikk min mening på gli, så fikk du kanskje andres.

   • esalen sier:

    Nå fant jeg nettopp annonsen fra Bibelskelskapet selv i Vårt land. Det er punktene «Nærmere kildetekstene», «Nærmere de bibelske bildene» og «I et nytt og levende språk». Det er også tatt med fire sitat, fra fire kjendiser, hvorav ingen av dem etter hva jeg har kjennskap til er kyndige i Bibelens originalspråk. Ingen av dem er heller teologer, eller har på annen måte forsket på Bibelen eller bibeltekstene. De er vel ingen av dem heller utpreget kristne. Et fellestrekk med dem, er at de er kjendiser. Det er Karl Ove Knausgård, Sylfest Lomheim, Håvard Rem og Svein Tindberg. De er oppført som forfatter, språkviter, poet og skuespiller. Den eneste som virkelig har noe faglig grunnlag for uttalelsen han er oppført med, er Sylfest Lomheim, som uttaler at «Eg har prøvd å bidra til at det norske språket er korrekt og moderne, for 2000-talet, og ikkje for 1800-talet». Det er sikkert sant nok, og det er han kvalifisert for.

    Ingen av dem er kvalifisert for å si at denne oversettelsen av Bibelen er nærmere kildetekstene. Ingen kan si den er nærmere de bibelske bildene. Svein Tindberg kan si oversettelsen av fadervår er blitt fin, men det har ikke større verdi enn når Finn Erik Vinje sier den ikke er det. Det er smak og behag. At vi på norsk har en skikkelig Bibel vi kan stole på og sitere fra, det er ikke smak og behag. Det er en selvfølge.

    Derfor er det synd at Bibelselskapet med den nye oversettelsen har virket ivrigere etter å få den nye oversettelsen tilpasset vår tids språk, og ikke den tidens Bibel. Et slikt mål når man ikke ved å hyre inn en rekke konsulenter som gir god kjendisreklame og fine salgstall, men som ikke har noe særlig å bidra med når det gjelder å finne hvilke norske ord som best tilsvarer originalens greske.

    Det er også derfor jeg velger å styre unna denne oversettelsen. Jeg vil ikke være med på at jeg skal måtte lese den fordi den er omdiskutert, og fordi man liksom skal måtte lese den for å kunne delta i diskusjonen. Da vil jo bare Bibelselskapet få oppfylt det som ser ut til å være målet deres, og som jeg er i mot, nemlig at det gjelder å gi Bibelen mange lesere og gode salgstall, i stedet for et godt og sant innhold.

 2. Nei, her har du misforstått. Svein Tindberg er så sin sak, han uttaler seg som skuespiller og manusforfatter. Men de tre andre, Lomheim, Rem og Knausgård, har faktisk godt grunnlag for å mene noe om tekstens nærhet til grunnteksten. Alle tre har sittet i timevis og dagevis i intense gruppearbeid sammen med grunnspråklige spesialister. Jeg har personlig gjennomgått halvparten av profetbøkene sammen med Håvard Rem. Vi har diskutert setning for setning, detalj for detalj, fram og tilbake mellom hebraisk og norsk, sammen med nynorskforfatteren (og teologen) Jan Ove Ulstein og teologen Tormod Tobiassen. Både Tobiassen og jeg har undervist i hebraisk på universitetsnivå. Lomheim og Knausgård har vært med i tilsvarende prosesser. Å påstå at vi ikke har vært opptatt av «et godt og sant innhold» er en svært grov påstand.

  Disse gruppene har for øvrig bare levert førsteutkastene. Videre er teksten kvalitetssikret i flere runder, særlig i Bibelselskapets oversettelsesutvalg. Der sitter en rekke av Norges fremste bibelforskere, sammen med skarpskodde norskfilologer, en oversetter og en skjønnlitterær forfatter.

  Du trenger ikke bruke penger på å sette deg inn i den nye bibeloversettelsen, den er fritt tilgjengelig på Nettbibelen, http://www.bibel.no.

  Det kunne ellers være interessant å vite hvilke kvalifikasjoner du har for å uttale deg om denne oversettelsens nærhet til kildeteksten?

  Anders Aschim
  bibeloversetter, Bibelselskapet

  • esalen sier:

   Jeg har nok ingen kvalifikasjoner til å uttale meg om oversettelsens nærhet til kildeteksten, men det er da også poenget. Jeg uttaler meg ikke om denne, men om det at det er brukt konsulenter som ikke har kjennskap til originalspråket, og at det er disse som etterpå har sagt at den nye oversettelsen er mer kildetro. Det er den kanskje, men det hjelper ikke at de som ikke selv har lest originalen går ut og sier dette. De er like lite kvalifisert som jeg er det. Derfor vil det også ikke hjelpe så mye om jeg leser den nye utgaven, jeg kan ikke si så mye om hva som egentlig skal stå der.

   Om jeg ikke har kvalifikasjoner i hebraisk, så har jeg litt kvalifikasjoner i andre språk, og jeg har der jobbet litt med oversettelser. Min erfaring er at når forfattere, regissører og andre som ikke kan språket de skal oversette, så bærer det galt av sted selv om de er med i en gruppe der det er andre som kan språket. Det gjelder spesielt når de som skal oversette er kjente. Så derfor blir jeg skeptisk når det er så kjente forfattere som både er med, og også er dem som uttaler seg etterpå.

   Jeg har lest noen russiske oversettelser setning for setning sammen med originalen. Jeg har da sett at det som har gått for å være gode oversettelser, kanskje har vært det i det at de fungerer godt på norsk. Men de har ikke oversatt det som står i originalen alltid, de har glattet ut vanskeligheter og hoppet over umuligheter. Når jeg på hobbybasis har forsøkt å oversette litt selv, så ser jeg at det av og til blir helt umulig å oppfylle begge deler på en gang, både nærhet til originalen og god flyt på norsk. Man må av og til velge, og da er det min erfaring at forfattere setter god flyt på norsk først.

   Det betyr at det kan være ting i originalteksten som ikke kommer frem i oversettelsen. Når oversettelsen eller ikke er utstyrt med fotnoter, blir dette utilgjengelig for lesere som ikke kjenner originalen. For en så viktig bok som Bibelen, er dette alvorlig, for troende må jo få vite hva som står der. Det er derfor det er svært viktig oversettelsen blir skikkelig gjort.

   Det kan godt være oversettelsen er skikkelig gjort også. Men slik det fremstår, er det som ikke kan garantere for dette som er ute og uttaler seg. Det er også disse Bibelskelskapet velger å fremheve i sin helsides annonse i vårt land. Det er det som kan få det til å virke at det er viktigere å få solgt Bibelen, enn å oversette den skikkelig. Jeg vil naturligvis ikke påstå at dere som var kjernen i oversettergruppen ikke ønsket å oversette riktig, jeg er bare oppriktig bekymret for at dere som var i stand til å oversette riktig var den som hadde makten i oversettelsesarbeidet. For sånn som det ser ut i ettertid, utenfra, er det ikke sånn det har vært. Der har bare de eksterne vært synlige.

   Jeg kan for øvrig opplyse om at jeg er historiker med hovedfag fra antikken, emne den kristne og den jødiske martyrtradisjonen. Av litterære fag og språkfag har jeg studert nordisk, russisk og allmenn litteraturvitenskap. Hvis det er lagt ut eller finnes tilgjengelig artikler som tar for seg hva forskjeller det er mellom den gamle og den nye Bibelen, og hva det konkret betyr at den nye er nærmere grunnteksten, så vil jeg være interessert i å lese disse. Jeg håper jeg nå har fått tilstrekkelig frem at det er ikke kvaliteten på den nye oversettelsen jeg kritiserer, det er bruken av de eksterne konsulentene som ikke kan hebraisk, og hvordan det er disse som hittil har stått frem og påstått at den nye utgaven er nærmere kildeteksten. Det har fått varselklokkene til å ringe hos meg, men jeg vil bli bare glad om dette er falsk alarm, og at problemet ligger i markedsføringen og ikke i innholdet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s