Hvorfor er himmelen blå og jøder smarte?

Denne posten har jeg ligget og ruget på en tid, og med det er den gjort mindre aktuell. Alle vet at straks man begynner å skrive inn noe i Google, så foreslår Google hva du kommer til å skrive. Ofte er det ganske treffsikkert. Og ofte sier det noe om hva folk gjerne lurer på. Det er en artig øvelse å skrive inn litt ord i forskjellige språk, og se hva man får som forslag.

Nå ser det ut til at det allerede er blitt slik at når vi skriver fra en norsk PC, så antar Google at det er en nordmann som skriver samme hvilket språk som benyttes, så de typisk norske forslagene kommer opp uansett. Tidligere traff man ganske godt kulturen. Da var det kjekt å skrive inn «hvorfor» på forskjellige språk, og se hva folk lurer på i forskjellige land.

I Norge kom det øverst «Hvorfor er himmelen blå», det har jo vunnet frem hos oss som en ting å lure på. Noen kan i vekslende grad forklare hvordan det har med sammensetningen av atmosfæren å gjøre, om lysbrytning og om absorpsjon. og at strålene som vi får ned til oss for det meste er i de blå bølgelengde. I plantene blir alt lyset utenom det grønne absorbert, det grønne blir reflektert, så plantene ser grønne ut. I dag er det spørsmålet «Hvorfor tøye ut» som er mest interessant, faktisk er det ganske mange spørsmål som nå har med trening å gjøre. Det forandrer seg fort. Det er ikke mer enn et år siden jeg undersøkte dette forrige gang.

På engelsk var det på spørsmålet «why» mye av den type ting som amerikanere lurer på, jeg husker ikke noen gode eksempler, som jeg heller ikke gjør det for italiensk eller tysk. I dag er det bare kjedelige forslag som kommer opp på engelsk, alt har med Norwegians å gjøre.

Den som hadde kunnskaper nok til å skrive inn det russiske почему kunne imidlertid vente seg en spennende oppdagelse. Der var de første forslagene noe som hadde med kvinner og menn og frustrasjoner derom å gjøre, så kom et forslag med ordet еврей, som betyr jøde. Det var ikke et vennlig forslag.

I dag er Google selv i Russland mer politisk korrekte, og man må fremprovosere jødeforslag med å skrive почему еврей. Det vil si, man trenger bare skrive den første bokstavene i еврей, så kommer det opp av seg selv. Oversatt er forslagene «1. Hvorfor er jødene så smarte? 2. Hvorfor er de ikke glade i jøder? 3. Hvorfor spiser ikke jødene svin? 4. Hvorfor er jødene så gjerrige?»

Det er kanskje bare en uskyldig demonstrasjon av hva man er opptatt av i Russland og i Norge, og hva man slår opp på internett for å få vite. Det kan også være en demonstrasjon av noe som er litt alvorlig. I Norge er det meste av det som angår rasisme og rasediskriminering en teoretisk størrelse, hos oss oppstår diskusjonen allerede i hva man velger å kalle folkegruppene som kan stå utsatt til for rasisme. Kanskje får det oss til å glemme at rasisme er noe atskillig mer konkret, og i resten av verden kan være atskillig mer alvor.

På slutten av 1970-tallet var det stor rivalisering mellom sjakkspillerne Anatolij Karpov og Viktor Kortsjnoj. De kom begge fra Sovjetunionen, Karpov fra Ural-området og Kortsjnoj fra St. Petersburg, som den gang het Leningrad. Kortsjnoj hoppet imidlertid av og gjorde sveitser av seg, noe som ikke akkurat gjorde den allerede betente duellen mildere. På youtube ligger det ute en liten reportasje om kampen mellom dem.

Reportasjen er fra 1978, sovjetisk TV, etter 34 sekunder begynner presentasjonen av spillerne. Det førse som blir sagt om Karpov er at han er russisk, flink og en mester, det første om Kortsjnoj, at han er jøde. Det er direkte og utilslørt brukt av svertingen av ham. Google kan kanskje glatte over ved å ta bort de verste spørsmålene tusener av russere vil ha svar på om jødene, men holdningene disse har blir ikke tatt bort ved å glatte over dem.

Forresten, helt korrekte får man bare ikke russere, og det er derfor de er så herlige. Det aller første forslaget man får om man skriver inn почему i Google, er i dag почему она не дает. Det er direkte oversatt «Hvorfor gir hun ikke», eller som vi ville sagt det: «Hvorfor vil hun ikke?» Litt mer interessant er vel dette å få svar på, enn hvorfor vi skal tøye ut.