Fanget i LUDO – vanskelig bytte av mobiltelefon

I fjor jul kjøpte jeg lesebrettet Samsung Galaxy tab som en liten gave til meg selv. Jeg trengte den til alle andre ting enn mobiltelefon, men tenkte at jeg kunne nå legge i et SIM-kort, når jeg først hadde muligheten til det. Jeg så for meg at jeg kunne ha med meg tabletten rundt omkring, lese på den og være på internett på den, og være mulig å kontakte om det var noen som ville meg noe. Siden flere leverandører har abonnement uten fast månedsavgift, vil det være gratis så lenge jeg ikke benytter det. Tenkte jeg. Og bestilte SIM-kort fra LUDO.

Det var nå greit nok det, i januar og februar og mars. Jeg brukte brettet som jeg hadde tenkt, kunne ta et par telefoner og sende noen meldinger med det, men mobilfunksjonen lå for det meste ubrukt. Etter å ha vært på vinterferie og glemt koden for SIM-kortet mitt, så fjernet jeg det bare helt, og har ikke brukt det.

Men betale har jeg måttet gjøre. For plutselig begynte LUDO, som skulle være så billigst, å innføre månedsavgift. Riktignok varslet de om det på forhånd, men det i et slikt nyhetsbrev man får tjukt av fra alle slags leverandører man er borti av forskjellige årsaker. Jeg fikk ikke i det hele tatt med meg at jeg plutselig måtte betale 59 kroner i måneden for abonnementet mitt.

Listig nok utsatte de regningen, og slo sammen to måneder slik at når regningen kom var den på 118 kroner. Jeg ville straks si opp abonnementet. 59 kroner er ikke største beløpet, men hvorfor betale det for en tjeneste jeg ikke bruker? Jeg sendte dem straks en mail for å si opp abonnementet.

Svaret jeg fikk var at det kanskje ikke var så lurt å si opp abonnementet, for med det ville jeg også si opp telefonnummeret jeg hadde fått opprettet på meg. Det hadde jeg betalt 299 kroner for. Logisk nok. Jeg ville heller overføre nummeret til en leverandør som forblir gratis når de sier er det, og som jeg kun betaler for når jeg eventuelt bruker tjenesten. Så jeg kontaktet Onecall, hvor jeg allerede er kunde på hovedtelefonen. Det er mulig å ha to abonnement hos dem på det de kaller Faktura.

Slik gikk sommeren. Det var meg plent ikke mulig å få overført dette abonnementet. Og når jeg først hadde bestilt overføring, var nummeret blokkert, slik at jeg kunne ikke bestile nye overføring på det. Jeg måtte hele tiden forholde meg til Kundeservice. Både hos Onecall og Ludo. Og en ny regning på 118 kroner kom.

Problemet var at jeg hadde bestilt bedriftsabonnement hos Ludo. Abonnementet som kalles Faktura hos Onecall gjelder bare for privatkunder. Så før nummeret kunne overøres, måtte jeg endre abonnementstype.

Det var ikke gjort i en vending. Det var full pakke, med nytt SIM-kort fra LUDO i posten. Det skal de ha, å endre abonnementet slik koster egentlig penger, men de gav meg det gratis.

Så bestilte jeg overføring hos Onecall, og de sa de skulle gjøre det straks, nå som alt var i orden.

kundeservice@onecall.no to me
show details Aug 16

Hei, og takk for din henvendelse

Jeg har sendt en ny forespørsel til Ludo angående overføring av ditt nummer.
Du vil motta en bekreftelse på dette i løpet av morgendagen.

Ha en fin dag videre.
Med vennlig hilsen

Stig
Kundekonsulent
One Call

Med det slo jeg meg til ro.

Helt til en ny regning kom i posten.

Det er irriterende penger, disse 118 kronene. Jeg føler LUDO stjeler dem. Og med septemberregningen var det allerede over hva det ville kostet å avslutte abonnementet tvert.

Jeg skrev straks en mail til Onecall, og fikk dette svaret (mitt spørsmål først):

Jeg fikk nettopp regning fra LUDO på denne. Jeg kan ikke selv se å ha fått SIM-kortet, men jeg vil gjerne ha det. 

2011/9/9 <kundeservice@onecall.no>

Hei og takk for din henvendelse.

Ser at abonnementet er aktiv og at du har fått sim-kortet.

Ha en fortsatt fin dag.

Med vennlig hilsen

Idar

Så slo jeg meg til ro på ny.

Helt til en ny regning kom enda en gang. 118 kroner som alltid. De har sugd ut 432 kroner på det som har vist seg å være et lokketilbud. Er det flere som har det som jeg, blir det nok litt penger i kassen til Vollvik.

25. november fikk jeg denne mailen fra Onecall. Jeg får håpe at saken med det nå blir løst.

Hei, takk for din henvendelse.

Vi har nå bestilt en ny overføring på mobilnummer 45874208 fra LUDO til One Call.

Når bestillingen har blitt godkjent, vil vi sende ut SIM-kort til din folkeregistrerte adresse. Du vil da samtidig få løpende informasjon om aktiveringsdato og SIM-bytte.

Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen

Christina
Kundekonsulent
One Call

*

Her er varslingsmailen fra LUDO (Jeg tar bare med delen som har med prisøkningen å gjøre, gjemt inne blant bilder og annen tekst om hvor bra det går med LUDO)

«På bakgrunn av  analyse av markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (heretter terminering av tale i mobilnett, marked 7) varsler Post- og teletilsynet (PT) at det med hjemmel i ekomloven § 3-3 vil bli fattet vedtak om at Telenor, NetCom, Tele2, Network Norway, TDC, Ventelo og Mundio Mobile1 har sterk markedsstilling i dette markedet.
PT har identifisert en rekke konkurranseproblemer innenfor de aktuelle markedene for terminering av tale i mobilnett.
Konkurranseproblemene skyldes i stor grad at det eksisterer absolutte etableringshindringer i de relevante markedene.

Per i dag er det ikke mulig å tilby konkurrerende produkter i andre tilbyderes termineringsmarked, og det er heller ikke sannsynlig at dette vil kunne skje innenfor en rimelig tidshorisont. Hver tilbyder har således monopol på terminering i eget nett. Absolutte etableringshindringer, sammen med prinsippet om at det er den anropende part som betaler for en samtale (”calling party pays” – CPP), gjør at tilbyderne i liten grad har insentiver til å fastsette effektive priser på terminering av tale i eget mobilnett.

På bakgrunn av ovenstående regulerer tilsynet markedene for terminering av tale med utgangspunkt i prinsipp 2 i PTs virkemiddeldokument.
Det vil si at forbrukernes interesser skal ivaretas ettersom duplisering av infrastruktur ikke vil kunne avhjelpe de aktuelle konkurranseproblemene.
PT har vurdert hensiktsmessigheten av og forholdsmessigheten ved virkemidlene som står til rådighet, og konkludert med at alle tilbydere med sterk markedsstilling bør pålegges å imøtekomme enhver rimelig anmodning om samtrafikk i form av terminering i tilbydernes mobilnett.

For Telenor, NetCom, Tele2 og Network Norway mener PT det er nødvendig å pålegge krav om ikke-diskriminering. Telenor og NetCom pålegges i tillegg å utarbeide og offentliggjøre standardtilbud. For Tele2, Network Norway, Ventelo, TDC og Mundio Mobile anser PT at offentliggjøring av selskapenes priser for terminering er tilstrekkelig.
Målsetningen for PTs regulering av mobiltermineringsprisene er at alle operatører skal ha effektive og symmetriske termineringspriser.

Av hensynet til måletom infrastrukturbygging i markedet for tilgang til og originering i mobilnett (tidligere marked 15), har PT imidlertid i tidligere vedtak fastsatt en mer lempelig regulering for nye tilbydere. Dette er stadfestet i vedtak av Samferdselsdepartementet (SD) i forbindelse med klagebehandling av PTs vedtak. Både PT og SD har imidlertid lagt til grunn at asymmetrien som følger av slik regulering skal være begrenset i tid. PT legger opp til at perioden med
asymmetriske termineringspriser for de aktuelle tilbyderne opphører i den kommende reguleringsperioden.»

Dette medfører tap av termineringsinntekter*for oss. (*inntekter på inngående trafikk) For å tilpasse oss til dette vedtaket ser vi oss dessverre nødt til å endre prisen på Terningkast 6, gjeldende fra 1. april 2011.

*

Og dette er hele den første korrespondansen jeg hadde med Onecall:

Hei!Mulig Ludo har gjort en feil. Vi får avslag når vi forsøker å overføre dette.
Ta kontakt med Ludo og hør hvorfor dette er tilfellet.Ha en fin dag!Med vennlig hilsen

Robin
Kundekonsulent
One Call

Kontakt: www.onecall.no/kundeservice

Ny mobiltelefon?
I One Calls nettbutikk finner du et godt utvalg av de mest populære
mobiltelefonene på markedet. Som One Call-kunde kan du velge å betale
telefonen over 12 eller 24 måneder via mobilregningen. Enkelt for deg! Les
mer på
www.onecall.no/nettbutikk

>
> Jeg kan ikke tro dette stemmer. Her er beskjeden jeg fikk fra Ludo:
>
> * * * * * * *
>
> *Vi gjør deg oppmerksom på at du vil motta faktura per epost til oppgitte
> e-postadresse (E-note). Dersom du ønsker å endre til papirfakura kan dette
> gjøres på Min Side etter at ditt abonnement er aktivert. Papirfaktura koster
> kr 30,-*
>
> Det er registrert følgende opplysninger:
>
> Personalia:
> Navn: Eivind Salen
> Adresse: STRANDGATEN 204
> Postnr/sted: 5004, BERGEN
>
> Produktinformasjon:
> Prisplan: LUDO Terningkast 6
http://ludomobil.no/abonnement/ludo.terningkast.6
> Telefonnr: 45874208
> Fakturatype: E-Note
> Reservasjon mot katalogoppføringer: Nei
> Bindingstid: Nei
> Nytt nummer: Ja (Etablering kr 299,-)
>
>
> * * * * * *
> Det er mitt navn. Min fødselsdato er 01011974. Det er det ingen tvil om. Det
> eneste som er forandret siden sist, er min adresse, og det er fordi jeg har
> flyttet.
>
> Det blir vel feil å overføre nummeret til et annet navn når jeg overører til
> megselv?
>
> Jeg kan treffes også på tlf ** ** ** ** eller *** ** ***.
>
> Eivind Salen
>
>
> 2011/6/30 <kundeservice@onecall.no>
>
>> ****
>>
>>
>>
>> Kjære Eivind Salen!
>>
>> Overføringen av ditt nummer (458 74 208) til One Call kan foreløpig ikke
>> gjennomføres. Årsaken til dette er at nummeret du ønsker å overføre er
>> registrert på en annen persons navn og/eller fødselsdato enn ditt – hos din
>> eksisterende mobilleverandør.
>>
>> Vennligst fyll ut vedlagte eierskifteskjema<http://www.onecall.no/docs/downloads/endrejuridiskeier.pdf>og returnere dette til oss. På dette skjemaet overføres eiendomsretten til
>> et telefonnummer fra en person til en annen.Du trenger Adobe Reader for å
>> vise dette dokumentet. Trykk her <http://get.adobe.com/no/reader/> for å
>> laste det ned.
>>
>> Dersom du har spørsmål rundt dette kontakt oss snarest på e-post eller
>> telefon 04300. Skjema kan du sende inn via brev, mail eller fax. Vårt
>> faxnummer er 81566109.
>>
>> Vi ser frem til å få tilbakemelding fra deg, og vil da gjenoppta prosessen
>> med å overføre ditt nummer til oss.
>>
>> Dette er en automatisk generert e-post.
>>
>> Med hilsen
>> Kundeservice
>> One Call
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>> Kundeservice
>> One Call
>> www.onecall.no
>>
>> *Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten*
>>
>
>
>
> —
> My blog (in English): http://quitealright.wordpress.com/
>

 Reply
 Forward
Reply
Eivind Salen to kundeservice
show details Jul 4
Her er svarene jeg fikk når jeg tok kontakt med LUDO på to forskjellige måter:* * *     1    * * * * .Hei,Hva får one call for feilmeddelende?

Med Vennlig hilsen
Sara
* * * * *     2   * * * * *

Hei,

Når du legger in bestilling hos en ny operatør så sies ditt abonnemang automatsik

Opp hos oss da de hentet nummer.

Hva er det for opplysninger du ønsker?

Med Vennlig hilsen
Sara

* * * * *

Jeg skjønner ikke hva som er problemet. Jeg får ikke logget meg inn på egne sider hos LUDO, for de sender meg passord på SMS, og jeg har mistet PIN-koden for SIM-kortet.

Jeg vil gjerne ha abonnementet overført, og skjønner ikke hvorfor LUDO skal være vanskelige.

Eivind Salen

2011/7/1 <kundeservice@onecall.no>

– Show quoted text –
– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
kundeservice@onecall.no to me
show details Jul 5
Hei!Anbefaler at du tar en telefon til de. Så lenge opplysningene hos Ludo er sånn som de er nå får ikke vi overført deg.

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Robin
Kundekonsulent
One Call

Kontakt: www.onecall.no/kundeservice

Ny mobiltelefon?
I One Calls nettbutikk finner du et godt utvalg av de mest populære
mobiltelefonene på markedet. Som One Call-kunde kan du velge å betale
telefonen over 12 eller 24 måneder via mobilregningen. Enkelt for deg! Les
mer på
www.onecall.no/nettbutikk

>

> Her er svarene jeg fikk når jeg tok kontakt med LUDO på to forskjellige
> måter:
>
> * * * 1 * * * * .
>
> Hei,
>
>
>
> Hva får one call for feilmeddelende?
>
>
>
>
>
>
>
> Med Vennlig hilsen

> *Sara*

>
> * * * * * 2 * * * * *
>
> Hei,
>
> Når du legger in bestilling hos en ny operatør så sies ditt abonnemang
> automatsik
>
> Opp hos oss da de hentet nummer.
>
>
>
> Hva er det for opplysninger du ønsker?
>
>
>
>
>
>
>
> Med Vennlig hilsen

> *Sara*
> *
>
> ** * * * *

– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
Eivind Salen to kundeservice
show details Jul 6
Prøv:Eivind Salen
Strandgaten 204
5004 BERGENDet er den adressen de har registrert.Eivind Salen

2011/7/5 <kundeservice@onecall.no>

– Show quoted text –
– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
kundeservice@onecall.no to me
show details Jul 6
Hei!Det er ikke adressen som gjør at dette feiler, men personalia på ditt fødselsdato og navn som gjør at det stopper.

– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
Eivind Salen to kundeservice
show details Jul 7
Gåten er løst. Jeg hadde registrert meg med foretaksnummeret mitt. Det er 992 710 705. Navnet er fortsatt Eivind Salen. Da skal det gå.Eivind Salen

2011/7/6 <kundeservice@onecall.no>

– Show quoted text –
– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
kundeservice@onecall.no to me
show details Jul 7
Hei!Da må du eventuelt be LUDO om å endre dette til ditt personnummer. Vi får ikke bestillt over ditt abonnement med ditt foretaksnummer. Det kan kun gjøres med bedriftsabonnement.

– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
Eivind Salen to kundeservice
show details Jul 18
Det er nå gjort! Eivind Salen, 010174 *****.Kan dere nå få overført det?Eivind Salen

2011/7/7 <kundeservice@onecall.no>

– Show quoted text –
– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
Eivind Salen to kundeservice
show details Jul 19
Skjer det noe i denne saken?

Jeg vil få overført nummeret mitt fra LUDO til dere. Jeg har nå fått omregistrert mitt abonnement hos dem til personabonnement.
Personnummeret er: 010174 *****
Mobilnummeret: 45874208 (så vidt jeg husker)
Eivind Salen
Gaupeveien 5
4323 SANDNES
– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
kundeservice@onecall.no to me
show details Jul 22
Hei, og takk for din henvendelseBeklager behandlingstiden i dette tilfellet. Vi har nå iverksatt et nytt forsøk på å overføre nummeret ditt til One Call. Du vil motta en automatisk tilbakemelding på epost/sms i løpet av kort tid.Fortsatt god sommer!Med vennlig hilsen

Rune
Teamleder

– Show quoted text –
– Show quoted text –
 Reply
 Forward
Reply
Eivind Salen to kundeservice
show details Aug 10

Jeg har ikke fått noen epost eller sms. Jeg prøvde nå å gjøre det på ny, men får det blokkert, siden nummeret jeg forsøker å overføre allerede er registrert hos dere. Kan dere få ordne overføringen litt raskt, så jeg slipper å betale mer penger til LUDO?Eivind Salen

Og ennå er ikke saken løst. Men nå kommer jeg ikke til å sitte i ro til neste regning kommer. Nå skal jeg mase på dem.

Reklamer

2 kommentarer på “Fanget i LUDO – vanskelig bytte av mobiltelefon

  1. test sier:

    Et lite tips fra en leser: Sensitiv info som personnummer bør kanskje ikke publiseres.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s