Sant og usant i Ukraina

Lørdag hadde BBC World Service en direktesendt debatt fra Kiev om alt det som nå går for seg i Ukraina. Blant deltakerne var representanter fra de tre opposisjonspartiene på Maidan, UDAR, Svoboda og Fedrelandspartiet, i tillegg til noen utvalgte journalister, aktivister og flere jeg ikke helt fikk med meg hvem var. Det jeg imidlertid merket meg var at samtlige var pro revolusjonen, pro det nye regimet, og pro det ukrainske Ukraina. Kun en eneste en var der fra den andre siden av saken, en stakkars russisk journalist fra Russian today.

Nettsiden for denne avisen kan være noe for noen og enhver å oppsøke. Det er RT.Com, siden er på engelsk, men det er det russiske synet på nyhetene som kommer frem. Man vil ganske raskt finne frem at problemene i Ukraina ser ganske annerledes ut når de velges ut og presenteres på denne måten, og det er en grundig og etterrettelig avis, som det ikke skal være mulig å ta i faktafeil. Dere kan jo sjekke opp den aller siste artikkelen, om USAs utenriksminister John Kerrys uttalelse om at man ikke innvaderer et annet land av tvilsomme årsaker for å pleie egne interesser.  Man trenger ikke være Russland for å mene at dette er spesielt sagt av nettopp USA.

Blant en nyhet man raskt finner frem til, er for eksempel en ny lov om ukrainsk språkpolitikk, innført av Janukovitsj og hans regime i 2012, men nå altså fjernet av den midlertidige regjeringen som er «satt inn av seg selv», som også avisen skriver. Og man kan ikke ta dem i faktafeil i det. Ingen regjering har vedtatt sin egen eksistens som denne, her i verden. Man skulle kanskje at en slik litt tvilsom regjering, tvilsom med det at den er midlertidig, og ikke har sitt mandat i folket (om man ser bort fra det man ikke kan kalle annet enn en jippo, med først å presentere den for demonstrantene på Maidan), at de trår varsomt i gresset og ikke vedtar lover de ikke er tvingende nødt til. Deres oppgave er å forvalte statsmakten frem til det planlagte valget i mai, i håp om at dette valget skal resultere i en president og regjering som kan få landet konstitusjonelt og funksjonelt opp å gå igjen. Loven denne regjeringen fikk fjernet, sa at de regioner i landet som har en språkminoritet på over 10 %, de skal ha rett på å få sitt språk som offisielt andrespråk. Å fjerne loven er et direkte angrep på det russiske språket, og brukerne av det russiske språket, som jo gjerne er russere, nettopp dem som har aller mest grunn til å være kritisk til og også frykte det nye regimet. Nettopp dem som mistet sin mann i Kiev, da Janukovitsj falt. Nettopp dem som nå reiser seg, og gjør opprør mot landets nye politiske situasjon, eller kontrarevolusjon, som det også kan kalles.

Omtale av denne loven har jeg ikke funnet i noen vestlige medier. Men denne hadde i det minste Europarådet skamvett til å ta tak i, klage på, og få omgjort. Så mye til dem som mener Russland dikterer for mye i Ukraina. Det ser ut til at EU også kan diktere lite grann. Og det kan se ut til at den nye, midlertidige regjeringen tenker at nå er det så mye som foregår i Ukraina, at ingen utenforstående vil få med seg om vi vedtar noen lover om ukrainske, indre anliggender. Det var det noen som gjorde, altså. EU klaget, og regjeringen snudde øyeblikkelig.

Hva skal vi så til omtalen av alt det andre som har skjedd? Debatten på BBC er ganske representativ, 10 til 1 i revolusjonens favør, og vel så det. Da volden eksploderte for to uker siden ble Hotel Ukraine brukt som sykestue for skadde, sårede og drepte demonstranter. Samme hotell ble brukt som base for alle journalistene. Dermed fikk vi rikelig med film og beskrivelser av hvor mange det var, og hvor ille det var.

Her mistet Janukovitsj siste rest av oppslutning, mener mange. Det er i alle fall blitt vanskelig å forsvare ham, etter å ha gitt ordre om at spesielpolitiet skal skyte med skarpt mot sin egen befolkning.

Men også her finnes det en annen side av saken. Vi i vesten fikk bare bildene av de skadde demonstrantene. I filmene som går mest igjen, er det våpenløse demonstranter som kaver seg frem med primitive skjold, og blir skutt på av det som må være politiet. På russisk side får de bilder av skadde politifolk. Demonstrantene som vises er de mest aggressive, alltid med våpen, og som regel bruker de dem. Spesialpolitiet forsvarer seg passivt, tar i mot brosteinene som blir kastet på dem, unngår brannbombene som blir kastet på dem, og blir båret bort, skadet og skutt. På et sykehus melder de at 282 (jeg husker ikke tallet nøyaktig, det er noe slikt) skarpe skudd er fjernet fra skadde og døde politimenn.

Så mye for fredelige demonstrasjoner.

Poenget er selvsagt ikke å forsvare Janukovitsj’ regimes massive bruk av vold. Det er at skal det være minste håp om forsoning i Ukraina, og med det håp om å bevare landet samlet, så må slike betente saker få en balansert behandling. Det må ikke være slik at den ene parten overkjører den andre med sin versjon av historien, slik det nye regimet nå helt overkjører de som ikke synes demonstrantene hadde en rettferdig sak, og ikke vant frem med den på en akseptabel måte. Jeg synes langt på vei vestlige medier, og enda mer vestlige politikere, har kastet seg på denne versjonen. For politikerne kan det ikke ha andre årsaker enn at de selv har interesse av at revolusjonen vinner frem, for det vil trekke Ukraina til dem, og det vil svekke Russland. For EU kan det til og med være litt personlig, siden det hele begynte med en avtale Ukraina skulle gjøre med dem, og som ikke ble noe av. Veldig pinlig for dem som hadde forhandlet den frem i årevis.

Det siste har jeg fra en russisk politiker, som uttalte seg på BBC World Service. Det er vanskelig å mene at han ikke har et poeng.

Nå har sakene blitt virkelig alvorlige, med mobilsering og bevegelser av store militærstyrker. Det er utenkelig at Russland skal gå til krig mot Ukraina, eller omvendt, men det utenkelige hendte jo for halvannen uke siden da nesten 100 mennesker ble drept i kamper midt i hjertet av Kiev. Det er farlig. Og om det ikke blir militær krig, så er det gatekamper mellom pro Russland og pro Ukraina sivilie i flere byer. Nå er det avgjort på tide å trå varsomt, og ikke spisse situasjonen til ytterligere.

Fremdeles blir det imidlertid helt svart hvitt i vestlige medier, og i russiske medier, og enda verre for vestlige og russiske politikere. I vesten er det Russland som er skurken. De mobiliserer sine soldater, og trenger inn i et suverent og uskyldig land, som ikke har gjort noe galt, og ikke fortjener dette overgrepet, og det er brudd på gjeldende avtaler og på folkeretten.  I den russiske versjonen er russiske interesser truet. Det er russisk kultur, russisk språk, og russiske mennesker. Russland må inn med våpenmakt for å garantere for deres sikkerhet.

Vi i vesten gjennomskuer selvsagt at dette er et påskudd fra russernes side for å øke egen innflytelse.

Da er det kanskje litt pussig at vi som er så kloke ikke gjennomskuer at også vi her manøvrerer for å øke vår egen innflytelse.

Eller tror vi kanskje i fullt alvor at vi gjør dette her for det ukrainske folk? Har vi i så fall egentlig peiling på hvem det ukrainske folk er? Mener vi det ukrainske folk, utenom den russiske delen av det, eller hva?

Det er mye lettere å støtte demonstrantene på Maidan enn det nye, midlertidige regimet som har tatt over. Særlig de fredelige av dem, de som der kjempet åpent og ærlig for en bedre fremtid for seg selv og sine barn, og for Ukraina. Mange av dem har svart vakkert på hva de slåss for, og hva slags Ukraina de vil ha. Det er lett å ta deres parti, særlig når de i tillegg ble møtt med vold og ble drept, noen av dem. Alle de tidligere opposisjonspartiene, det nå midlertidige regimet og våre vestlige politikere i EU og USA spiller på det. Men det er fristende å spørre, når mistet egentlig denne delen av oppstanden all innflytelse på situasjonen? Når var det politikere i systemet de protesterte mot tok over?

Reklamer

4 kommentarer på “Sant og usant i Ukraina

 1. sveinung sier:

  Hei. Tenkte bare jeg skulle legge igjen en kommentar her. Jeg er sporadisk leser av bloggen din og liker at du presenterer Øst Europa med nøytrale øyne slike det bør presenteres Særlig nå som situasjonen er anspent igjen. Selv har har jeg mye venner i Russland, ingen familiære bånd, men syntes det er uhyre urettferdig å se vestlige medier hype opp situasjonen slik den egentlig er og mener at mye av det som gjør situasjonen farlig slik den er i dag er vestlig propaganda. Flott lesning av bloggen din! Jeg er ikke tilhenger av å spre politiske budskap på nett, men håper det er i orden at jeg linker til bloggen din når jeg kjenner det koker over av kommentarer fra venner på facebook som kun ser det onde i den store bjørnen fra øst.

  • esalen sier:

   Takk skal du ha! I anstendighetens navn er jeg nok mer pro Russland, enn helt nøytral, men her i Norge og i vesten er det nødvendig at også stemmer fra denne siden kommer frem. Det er mye lettere å slenge seg på alle dem som mener at Russland opptrer aggressivt, og at de må stanses. Saken er nok mer komplisert, og jeg mener vi aldri vil få stabilitet i regionen om ikke man også tar hensyn til russernes ønsker. Det er også en stor russisk minoritet i Ukraina, og majoritet på Krim, som har blitt helt overkjørt i det som har skjedd. Det er urealistisk å tro at disse vil finne seg i at demonstranter i sentrum av Kiev skal ta Ukraina i en retning de mener overhodet ikke tjener dem. Og tatt i betraktning sånn som det nye, midlertidige regimet oppfører seg, og støtten de får fra Vesten og dette EU, som de så gjerne vil inn i, så er det veldig forståelig at de er mer enn skeptiske. Man kan godt mene at man likevel skal kjøre knallhardt mot russerne for å få Ukraina inn i vår vestlige fold, men man skal ikke gjøre det uten at de russiske argumentene også bringes til torgs. Og jeg mener altså at de russiske argumentene er ganske gode, og at man ikke bare skal høre på dem, men også ta hensyn til dem.

   Det er veldig fint om dette synet blir spredt, så del gjerne. Hvis vi ser hva slags bilder, filmer og artikler russerne selv deler, så er det en helt annen verden enn den vi ser her. Mye av det er ekstremt, selvsagt, men mye virker også mye mer korrekt og vitner om en bedre innsikt i begivenhetene, enn alt som blir delt her hos oss. Skal man få fred her i verden, så må man forstå hverandre. Da kan man ikke late som om den andre siden ikke eksisterer, og simpelthen ignorere deres syn på saken.

   • Sveinung sier:

    OK.. Kalle deg gjerne pro-russisk, jeg er nok delvis i den båsen selv. Men jeg valgte å bruke ordlyden «nøytral» da jeg tror det er en pro-russisk holdning som må til for å sitte i den vestlige delen av verden og tolke situasjonen som er nå, på nøytralt vis.

   • esalen sier:

    Enig. Heldigvis har vi sett en liten bedring den aller siste tiden. Det kan også være at våre statsledere og diplomater er mer fornuftige internt, enn de er utad. Vi må huske at Putin tross alt ringte Obama, og at det er kontakt på høyeste nivå mellom alle stormaktene. Det er ikke slik at russerne bare tar seg til rette, slik det var i den kalde krigens dager, og slik det er med for eksempel Nord Korea. Man er på talefot.

    Jeg skulle gjerne sett at man tonet ned den kvasseste retorikken her på vår side. Det skjerper bare motsetningene, og øker spenningen, ved siden av at ukrainerne kan få inntrykk av at vi vestlige makter vil stille opp mer enn vi strengt tatt vil. Vi vil gjerne hjelpe Ukraina, men våre egne interesser kommer først, og verken EU eller USA vil innføre sanksjoner som vil få konsekvenser også for egne innbyggere. Her er lærdom fra krisen i Georgia, der Saakasjvili stolte på vesten ville hjelpe ham i kampen mot Russland, og det endte i krigshandlinger og et kolossalt nederlag for ham. Man er nødt til å finne en diplomtaisk løsning med Russland, og det kan ikke være en der ukrainsk side dikterer alle betingelsene. Det er etter mitt syn ikke ønskelig, og selv om det hadde vært ønskelig, tror jeg ikke det er mulig.

    Det er meget viktig at alle parter best mulig forstår situasjon, for best mulig å finne en vei ut av den.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s