Forferdelige demonstrasjoner i Ukraina

Jeg sjekket nå forsiden på NRK.no og Aftenposten.no, jeg søkte på Ukraina på norske nyheter, og jeg søkte på Ukraine på engelske. Ingen norske medier ser ut til å nevne det overhodet. På engelske medier er det dekket, men det er ikke på forsiden, verken på BBC, Guardian eller New York times, eller the Telegraph, eller noen av de andre jeg sjekket. Om man skriver noe, er det heller om Lavrov og Kerry som har hatt samtaler om bekjempelse av IS. Ja, og så har det vært en fotballkamp for under 23-laget.

Ingen skriver om eller løfter frem de forferdelige demonstrasjonene som har vært i Ukraina i dag. De har vært i Kiev, de har vært i Kharkov, de har vært i Lvov, og de har vært i Odessa. Det er de fire gjenværende store byene i landet det ukrainske regimet har kontroll over, eller noenlunde kontroll over. I Kiev angrep demonstranter parlamentsbygningen, og angrep politiet som stod i beskyttelsesring rundt det. Bildene minner mistenkelig om tilsvarende bilder fra Maidan-demonstrasjonene, få kunne sett forskjell på bilder fra den gang, og nå. Det måtte vel være årstiden, været, og mengden flagg med nynazistiske symboler. Man husker også hvor sammenstøtene foregikk. Den gang var det gjerder rundt den ukrainske parlamentsbygningen, så demonstrantene nådde ikke frem.

Hva er det så som gjør at vestlige medier ikke finner disse demonstrasjonene verdt å nevne? Er det fordi de går i mot vår narrativ, at Ukraina er de snille, og Russland de slemme, og at ukrainerne ønsker frihet og demokrati, og vi i vest støtter dem i det? Russerne har lenge kjørt en standhaftig propaganda om at ukrainerne er fascister, særlig de som har overtatt makten, og vi i vest har latterliggjort dem for det. Vi sier at mediene deres er «ensrettet», og at det russiske folket blir «ført bak lyset».

Hva da når det vitterlig er store mengder mennesker med klart synlige fascistiske symboler, som går i tog, smeller bomber, holder taler og appeller, og angriper politiet, som skal beskytte nasjonalforsamlingen? Er ikke dette fascistisk? Hører ikke dette med til historien? Blir kanskje ikke vi også ført bak lyset, av våre medier og våre politikere, som bare henleder oppmerksomheten til de tingene ved konflikten som tjener vår sak?

Jeg er redd og urolig over dette. Demonstrasjonene ble utløst av at det i dag er minnemarkeringen for den beryktede Ukrainske opprørshæren UPA, den som ble ledet av like beryktede og kontroversielle, Stepan Bandera. Denne hæren drepte jøder og polakker, og samarbeidet en stund med de tyske nazistene under andre verdenskrig. Det høyreekstreme og ultranasjonalistiske partiet Svoboda foreslo i dag å gi forhenværende medlemmer av UPA status som «veteraner», man skal ikke kunne mye krigshistorie for å se hvor kontroversielt dette er. De samarbeidet med nazistene – og skal gis samme status som dem som kjempet og led mot dem. Forslaget nådde ikke frem til avstemning i nasjonalforsamlingen, og dermed brøt det alt sammen løs.

Nå er det riktignok uklart om det var minnemarkeringen eller resultatet i avstemningen – altså den avstemningen som ikke ble noe av, formannen i parlamentet, forhenværende midlertidig president, Turtsjenov, avviste å ta det opp til votering – som forårsaket demonstrasjonene. De foran nasjonalforsamlingen ble nok utløst av det som foregikk der. Disse demonstrasjonene var de voldelige, her ble folk skadet, og det er flust med stygge bilder og film på internett. Det samme er med alle nynazistene som marsjerer i gatene – ja, det er vanskelig å kalle dem noe annet enn det, når symbolbruken er så åpenbar. Den ekstreme nasjonalismen i Ukraina er riktignok marginal, men den er synlig, og den er svært stygg.

Og den bør ikke underslås. Den ukrainske presidenten, Petro Porosjenko, står overfor formidable utfordringer i landet sitt. Det er ikke bare Russland som forårsaker dem. Det er heller ikke slik, at om Russland bare slutter å involvere seg, så vil Ukraina som ved et trylleslag bli et velfungerende land, og de farlige ultranasjonalistene vil forsvinne tilbake til fotballstadionene igjen. Det er elementer i Ukraina som er farlige, det er noe ved stemningen i landet som er dypt foruroligende, og det blir stort sett ignorert i den vestlige verden, mens det blir forstørret og gjort til en hovedsak i den russiske.

Det fører bare til en dyp, dyp splittelse, som bare gjør tingene verre for alle. Og slik har det vært siden krisen begynte.

Reklamer

14 kommentarer på “Forferdelige demonstrasjoner i Ukraina

 1. Harald Bjørn Johnsen sier:

  Jeg leser med største interesse dine atikler,men jeg ser at du også legger skyld på Russland i forbindelse med det som foregår i Ukraina,det synes jeg er galt.
  Forøvrig leser jeg artiklene som står i rt,com men det betyr ikke at jeg uten videre tar alt jeg leser sem den fulle og hele sannhet,men det er merkelig at artikler som står i rt,com også senere står i vestlig presse.Mvh Harald Bjørn Johnsen

  • esalen sier:

   Takk for det! Jeg pleier jo vanligvis bli kritisert for å legge for lite skyld på Russland, så det er greit å bli kritisert litt fra andre siden også. Særlig nå i høst synes jeg vestlig side har et vel så stort forklaringsproblem som russerne. Det blir våpenhvile 5 september, omtrent samtidig som de siste og svært omfattende sanksjonene blir iverksatt. Ukrainsk side får frikort til å gjøre nesten som de vil, kritikken i vestlige medier er helt minimal, og fra vestlige politikere helt fraværende. Russerne, derimot, blir pisket og herset med, og det blir i vår verden fremstilt som om russerne er et ulykkelig og undertrykket folk, ført bak lyset av Putins propaganda. Putin blir fremstilt som en hersker med total kontroll, både over egen befolning, og dens tanker og følelser, men også for folket i området Russland velger å engasjere seg i, sånn som på Krim og i Donbass. Det er noe rart med dette her. Selv om Russland og Putin kanskje leverer våpen og utstyr til styrkene i Donbass, kanskje til og med også mannskap, så er det ikke til å komme bort i fra at størstedelen av de som kriger der, er det de gir seg ut for, misfornøyde ukrainere, eller frivillige fra andre områder. Putin kan umulig ha total kontroll over hva disse folkene ønsker å oppnå. Jeg har sett fornuftige folk, som forfatteren Andrej Khurkov, si det er veldig enkelt for Putin å stanse krigen, det er bare å stanse leveringen av våpen. Jeg tror han tar for lett på det. Det fantes naturligvis rikelig med våpenlagre for den ukrainske hæren i disse regionene, disse våpnene kan utmerket godt ha havnet i separatistenes hender. Det er også nok av filmer lagt ut, der ukrainske styrker overgir tungt utstyr til frivillige og lokalbefolkningen.

   Når det gjelder RT, så var det nettopp i dag en artig artikkel om at svenskene løy om «nødsignalene» de skal ha fanget opp av den angivelige, russiske u-båten. Det er fra en sak i Dagens nyheter, men verken vår NRK eller engelske BBC nevner det, enda de var veldig opptatt av denne ubåten og hvor russisk den var, mens det stod på. Dette blir slått opp på Russia Today, oversett i vestlige medier. Jeg mener det er høyst relevant, og det føyer seg inn i et mønster, som er ganske påfallende, der det plutselig er blitt veldig om å gjøre å få Russland til å være den store skurken. Det har ikke bare med Krim og Donbass å gjøre, det er nødt til å ligge mer bak enn det, for det begynte tidligere. Og om det er den «udemokratiske» Putin de skal ta, så har de vel så udemokratiske statsledere i NATO-landet Tyrkia og EU-landet Ungarn, men de slipper rimelig fritt. Så det er noe merkelig med hele greiene. Jeg håper du fortsetter å følge med, og gir beskjed om du finner frem til noe!

   • Harald Bjørn Johnsen sier:

    Takk for at du tok deg tid til og leseog kommentere det jeg skrev om på ditt innlegg
    .
    Jeg følger med ganske godt i det som for tiden foregår rundt om i verden.

    Jeg spør meg selv, hva er det som egentlig foregår.Jeg kunne komme med en lang utredning men nøyer meg med å stille følgende spørsmål,hva galt har Russland gjort mot Ukraina.Var det det gunstige tilbudet Russland ga til Ukraina, da Janokovits (Janokovits er/var også en av de som tilranet seg rikdommer fra det ukrainske folk) avslo tilbudet fra EU som ville sørge for at landet ville havne i samme situasjon som Hellas,Spania og Portugal, med uoverkommelig arbeidsløshet og stigende fattigdom.

    Når viste Russland imperative tendenser? var det da de foretok avstemming på Krim som førte til at folk på Krim ønsket at halvøya igjen skulle bli en del av Russland igjen.Det kan selvfølgelig innvendes at de fortok en avstemming i et annet land.Som du vet Salen ,så er det naturlig at Russland vil sikre sine grenser og var egstelige for hva som kom til og hende dersom Ukraina ble EU medlem.Da ville NATO komme helt inntil russlands grense.Nikita Krustsjov ga bort Krin i fylla.Så vidt jeg har forstått, finnes det ikke papirer på at det var den Sovjetiske regjeringen som ga tillatelse til at Krim skulle overføres til Ukraina
    .(Noe artig her.På Google Earth ser man en rød linje, jeg tror er den nye grensa mellom Ukraina og Krim)
    .
    Restriksjonene mot Russland skader ikke bare Russland men også Europa.Kunne skrive mye mer om dette temaet men nøyer meg med peke på at Europa nå får svi ganske kraftig ved at Russland stenger matimporten fra europeiske land og etterhver får dekket sine beov fra andre tilbydere.
    Skal Russland bryte sine forbindelser med andre matleverandører i framtiden,det vil de naturlivis ikke gjøre.Spørsmålet blir, går Russland inn på langsiktige avtaler.For å sikre seg langsiktige leveranser gjør de sannsynligvis det.Hva da med europeisk landbruk ?.
    Det er masse som kunne skrives om uroen i Europa.
    Jeg ganske langt oppe i åra,godt oppe i åttiåra så jeg har fulgt historien gjennom årene.
    Mvh Harald Bjørn Johnsen

   • esalen sier:

    Da har du atskillig mer erfaring enn jeg, jeg er ikke mer enn 40, og har bare fulgt historien direkte siden 90-tallet. Resten har jeg lest meg til, som jo er noe ganske annet. Jeg er helt enig i at tilbudet Russland gav Jannukovitsj var godt, og ville vært bedre for Ukraina. Det mener også min kone, som var svært bekymret for gassen, den gangen forhandlingene stod på. Hun ringte meg på jobben og sa at nå hadde Janukovitsj skrevet under med Russland, endelig hadde han gjort noe bra! Det er litt spesielt hvis ukrainerne mener de skal gå bort fra alle avtaler med Russland, og samtidig ha billig gass fra dem. Jeg tror ikke Ukraina vil klare seg uten Russland. Det har jeg skrevet flere ganger. Det er ikke bare gassen, Russland er også Ukrainas soleklart viktigste handelspartner. Det er ganske optimistisk å tro at ukrainske varer skal utkonkurrere varer fra EU i EU-markedet. Det første tilbudet EU gav var jo også svært utilstrekkelig, med mange krav og lite hjelp. Nå har de lagt flere penger på bordet, men stort sett som lån, og med strenge krav. Foreløpig ser det ikke ut til at disse pengene fører til noe vekst og velstand heller. De går med til å holde statens løpende utgifter, til å betale gass og gjeld til Russland, og holde soldater på plass i øst. Reformene og investeringene har kommet svært kort, etter hva jeg har kunne registrere. De har ikke mye synlig å vise til, i hvert fall.

    Når det gjelder fyllehistorien til Khrutsjov, så tror jeg det skyldes en referanse i en bok av Soltsjenitsyn, jeg tror ikke det er et historisk faktum. Men det var artig, da jeg var sensor i russsisk, mente også en av de russiske kandidatene at han hadde gitt bort Krim i fylla. Alle russerne som var oppe brukte uttrykket «Krim har vendt tilbake», og alle mente det var helt riktig. Gaveoverrekkelsen fra ukraineren Khrutsjov var også helt spesiell. Krim har sin egen historie, og akkurat med den halvøyen der, er det ikke helt urimelig at folket som bor der skal få bestemme hvem de skal høre til. Krim ble jo også overført til den ukrainske sovjetrepublikken, som stod under Moskvas kontroll. Russland ville aldri, aldri gitt fra seg viktigste havneby, som de har kjempet så hardt for.

    Mediene skriver mye om at sanksjonene kveler veksten i Russland. Men det er ikke så særlig god vekst i Europa heller, svenskene satte renten nettopp ned til null. Og alle de økonomiske problemene i Russland er ingenting mot problemene i Ukraina, landet vi liksom skal hjelpe. Slik det ser ut nå, så hadde Ukraina klart seg bedre uten vår hjelp. Det er i det hele tatt ganske tragisk.

   • Harald Bjørn Johnsen sier:

    Igjen takk for at du tar deg tid til og lese mine synspunkter på det som foregår i Ukraina og Russlands tilknytning til det som skjer der.Jeg har noen kommetarer til det og mer om det som skjer i Europa.

    Ukraina og gassleveranser fra Russland.

    Ukraina har som bekjent en enorn stor gassgjeld til Gasprom (Russland) $3,1 milliard

    Russland har sagt sen villig til å levere gass til Ukraina fra denne måneden (nov) til og med til slutten av mars 2015 til en pris av $ 385 / 1000cum .Men mot forskuddsbetaling,slik jeg har forstått det.
    Jeg leser at EU landene betaler $400/1000Cum.

    Russisk gassleveranse til Europa.
    Det problemet med leveranse av gass til EU i 2006 var det vel,(korriger meg om årstallet er feil) var det ikke Russland som hadde ansvaret for,det var Ukraina som ikke leverte gass til EU.

    Russland har så vidt jeg vet, overholdt sine forpliktelser om levering av gass til EU.

    Tragikomisk .
    Gass til EU.
    Gassprom og landene i sør og melomeuropa signerte en gassavtale som skulle tilføre Bulgaria,Hellas,Ungarn,Østerrike,Italia og Serbia og med andre lands tilknytninger . en sikker gasstlførsel.
    Dette prosjektet vil gi flere tusen nye arbeidplasser i de berørte landene. pluss transittavgifter.
    Flere jobber er vel hva Europa trenger.

    Avtalen gikk ut på at Russland skulle levere gassen via en gassledning (4strenger) fra Anapa ved svartehavskysten i Russland.Gjennom Svartehavet,til Varna i Bulgaria.Ledningen kalles South Stream.Nå legger EU problemer i veien for dette prosjektet etter press fra USA,
    Avtalen var helt grei, men så nektet bulgaria ilandføringen ved byen Varna,etter press fra EU og USA.
    Bulgaria har nektet ilandføring av ledningen,tross signerte avtaler.Hvor bærer dette?

    Det er mye det er vansklelig og forstå seg på i denne saken.Tusenvis av rør lagres i Varna.Skipslast på skipslast.Rør både fra tyske og russiske leverandører.(et rør er ca 12m langt med en dia på ca 900 m)
    Om du vil vite mer om denne saken,Søk på South Stream.(mulig du kjenner denne saken allerede)

    Når det gjelder EUs opptreden i denne saken, er vel det rette uttrykket på denne handlingen.At de skyter seg selv i foten,altså stopper utbyggingen..Gjøres det , vil Europa få store problemer framover.Europa er avhengig av gass enten de vil eller ikke

    Oettinger EUs energiminister mener at det er nødvendig og gjennomfører South Stream prosjektet.slik at Europe er sikret en stabil gassleveranse framover.
    Europe vil trenge gass i flere år framover.Hvor lenge vet ingen.

    Denne gasstilførselen til landene sør i og mellomeuropa vill sikre en stabil leveranse av gass, uavhengig av transitten gjennom Ukraina,(Russland har dårlige erfaringer med leveransene gjennom Ukraina som du vet).

    Jeg slutter for denne gang.
    Jeg har mye mer å skrive om.Det skal jeg ta opp i morgen,om ikke noe uventet skulle skje.Her er emnene jeg skal ta opp neste gang jeg skriver til deg.

    Ukrainas industri i forholdet til Russland.

    Borgerkrigen i Ukraina.

    Eventuelle lån til Ukraina fra EU og IMF(Tlibakebetaling)

    Krim og Russlands forhold til halvøya.

    Russlands svar på restriksjonene fra USA og EU

    Mvh Harald Bjørn Johnsen.

   • esalen sier:

    Ja, både jeg og min kone kjenner til South stream, min ukrainske kone er enig i alt du skriver her. Det er vel også verd å nevne at landene denne gassrørledningen gjelder, Bulgaria, Hellas, Ungarn, Østerrike, Italia og Serbia, det er land som mange av dem tradisjonelt og nå er pro russiske. De er neppe særlig blide for at det blir problemer og risiko med gassleveransene, på grunn av en konflikt de ikke føler seg å være en del av. Her er det svært sterkt press fra USA og EU som hindrer at utbyggingen går sin gang. Men etter hva jeg vet, har også tyske og amerikanske selskaper interesser i ledningen, så det er ganske sammensatt. Jeg kan også opplyse om at ledningen vil bli veldig mye billigere om de legger den over Krim, det er enklere å legge den der, enn nede på havbunnen. På landjorden er den også enklere å vedlikeholde. Mange aktører er interesserte i å spare disse pengene. Men det er risikofylt, for skulle Krim mot formodning en gang bli ukrainsk igjen, så vil poenget med å bygge den forsvinne. Det er jo nettopp for å hindre at Ukraina tapper gass som skal til Europa, at ledningen blir bygget. Den kontroversielle ledningen blir også enda mer kontroversiell, om man legger den over halvøyen det er sånn strid om. Så foreløpig er all offisiell informasjon at den skal gå over havet. Sånn kan politiske forhold gå på bekostning av økonomi og fornuft. Jeg kan også nevne at Putin tok doktorgraden sin på en oppgave over hvordan Sovjetunionen kan bruke naturressursene sine som et politisk maktmiddel (ordlyden var selvsagt litt annerledes, men temaet var dette).

   • Harald Bjørn Johnsen sier:

    Igjen takk for svar.
    En liten innledning.De som lider og kommer til og lide framover, er det ukrainske folket sem er helt uskyldige i sinepolitikeres og europeiske polikeres handlinger.Der ligger min sympati.

    South Stream.
    Det er mulig at jeg missforstår det du skriver om traseen til South Stream.Strengene (4 stk) er allerede lagt fra Anapa i Russland til En liten by nær Varna i Bulgaria.Det største dypet strengene ligger på, er 2200m så det er ikke aktuelt og føre dem over Krim,men kanskje inn i Tyrkia.
    Som jeg nevnte,leggingen av disse ledningene vil skaffe tusenvis av arbeidsplasser i Europa og tilføre transittinntekter til de landene rørene går igjennom.

    Ukrainas industri i forholdet til Russland.
    Litt om flyindustrien i Ukraina.Antonov er så vidt jeg vet det ,den eneste flyprodusenten landet har.
    Selv om de bygger flere svært avanserte flytyper (har desverre ikke typebetegnelsene i hodet)
    Har de ikke noe særlig salg rundt om i verden.Russland var avtakeren av flere av flytypene,men det har blitt stoppet som et resultat av restriksjonene Som har blitt rettet mot Russland.problemer kan det også bli når det gjelder den ukrainske raketten Zenit.Andre produkter fra Ukaina har også blitt stoppet
    Men produksjonen av titan til Russland fortsettter (VSMPO-AVISMA.Verdens største produsent av Titan) Russland har gitt garantier til sine kunder om at leveransene av tianprodukter vil fortsette uten avbrudd.Dette jeg har skrevet er ikke så utfyllende som det burde være.

    Lån.
    Ukraina er lovet lån fra EU og IMF for og dekke sin gjeld.
    Hvordan skal Ukraina klare og tilbakebetale disse lånene med renter.Det som skjer er jo at gjelden bare øker.Landet får knapt solgt noen varer til europeiske land som har nok med seg selv.
    Det som kan slås fast er restriksjonene som er rettet mor Russland også skader europeiske land hadt og nå murres det i krokene i eurpeiske industribedrifter..
    Skal komme med mitt syn på Krim saken om du vil la meg slippe til.
    Jeg kunne gå dypere inn i det jeg har uttrykt meg om ,men det kan jeg ta ved en senere anledning.
    Et lite Ps jeg vet ganske mye om europeiske bedrifters egasjementer i Russland.Også om amerikanske
    Mvh.Harald Bjørn Johnsen.

 2. Agandaur sier:

  Fint å se noen eldre folk som følger med på nyhetene og involverer seg 🙂 Vis du er interesert i krigsnyheter så er en av de best kildene War News, det er en engelsk blogg, fyren som skriver er fra Russland men bor nå i Canada, han er for det meste veldig nøyral litt som Esalen, han dekker de fleste konfliktene også ting som massemedia ikke dekker. Linken: http://warnewsupdates.blogspot.no/ Eller så er det bare å søke på War News på google så kommer bloggen hans opp. Hva er ditt syn på konflikten i Ukriana Harald? Foresten siden du levde da Sovjetunionen eksisterte, hva er forskjellen mellom sovjets utenriks poltikk og den Russland fører nå? Foresten hva er din mening om Putin? Vet det er en del spørsmål og det er helt greit om du ikke svarer på de vis du syns de er for personelige.

  • Harald Bjørn Johnsen sier:

   Jeg skal svare deg,men det ville være artig og vite hva ditt politiske ståsted er.
   Jeg er soialdemokrat.
   Til det du nevner om eldre.Dessværre er det mange som ikke opptatt av det som skjer i vår verden i dag.Men! det gjelder ikke bare eldre mennesker, det gjelder i altfor stor grad,unge og middelaldrene folk som er dårlig orientert og det er ikke så rart.Nyhetene vi får servert i norsk presse og kringkasting gir et vestorientert bilde av det som skjer i verden.

   En kan undre seg over hvorfor det er slik at det såkalte vesten har dette demoniserende bildet av Russland.Om du vet noe om dette ,og kan gi en forklaring,ville jeg blitt glad.
   Jeg vil peke på at Russland gjennom historien 4 ganger har blitt angrepet vestfra.Nevner raskt:

   Av den Svenske kong Karl x11 han tapte krigen ved et sted som heter Poltava.

   Polen den polske hæren satte Moskva i brann ,men de tapte krigen krigen.

   Napoleon gikk til angrep på og tapte.Tusenvis av franske soldater frøs ihjel i dette felttoget i Russland

   Siste gang Russland ble angrepet var av Nazityskland.tjueseks millioner russere ble drept i denne krigen.

   Mitt syn på uroen i Ukraina er at den såkalte Kiev regjeringen ikke er legitim og fører en krig mot sitt eget folk .I den regjeringen sitter det medlemmer av Naziorienterte personer og det kaller vestlige medier et legitinmt demokrati.Disse folkene bærer Nazisymboler.(Dette går de an skrive mye mer om)

   Min oppfatning er at deler av det ukrainske folket vil ha selvstyrte områder i sør og øst i landet,(det er mange land i verden som har en slik ordning) altså innenfor Ukrianas grense.Dette tullet om at de vil bli en del av Russland er tøvete propaganda.Dette er en kort beskrivelse av hva jeg mener og forstå av uroen syd i Ukraina.

   Du spør meg om hva jeg synes om President Putin.Spørsmålet er litt pussig da, som om jeg skulle kjenne til Putins tanker.
   Jeg mener du burde spurt meg om hva jeg synes Putin og Medvedev har fått til i Russland i de årene de har sittet med makten.Da kan jeg svare at den vanlige russer har fått en bra levestandard,men ikke alle.
   Om vi skal se på hvordan utviklingen i Russland forøvrig er,kan man se på samarbeidet som har skjedd med verden forølvrig.

   Jeg vil ved en senere anledning ta opp temaet den kalde krigen,her er det mye snaus.

   Jeg har svart kort på det du spurte meg om.Dette kunne utdypes mye mye mer.Forøvrig er det mye som kunne fortelles om Russisk Utenrikspolitikk.

   Ser fram til en kommentar fra deg
   .Mvh harald Bjørn Johnsen

   • Agandaur sier:

    Takk for et detaljert svar.

    Er et litt personelig spørsmål men kan svare så godt jeg kan. Jeg er en ungdom som er litt usikker på hvor mine meninger står hen, kan vel si at jeg har til en vis grad et sosalistisk syn på økonomi, men jeg er også sterkt i mot massinvandring også bærer jeg noen enigheter med FRP. Er tolerant over land som fortrekker en sterk leder som Russland, siden det kan ved enkelte tilfeller fungere mye bedre en demokrati i mine øyne. Håper det oppsummerer det.

    Er enig med deg i at mange ikke gidder å følge med på nyhetene, også ja mye media som er vestorienterte, men leser også RT, Itar tass og et par militær blogger som war news editor, som er en veldig god kilde i mine øyne. De russiske nettavisene er egentlig ganske fine, liker det Russiske perspektivet selv om man bør ta noe av det man leser med en klype salt men det gjelder også i vestelig media, siden vi bruker ogå propaganda bare mere subtilt. Jeg tror grunnen til at vesten liker å demonisere Russland nå er vel fordi at Russland i demmes øyne er et diktatur der befolkningen til en vis grad er blitt undertrykket eller hjernevasket av Putin, noe som jeg er uenig i, selv om sitarsjonen i Russland har potensiale for forbedring. Også er det veldig mye anti russisk vinkeling i media nå pga et kjølig forhold til Russland men så har vestelig media alltid fungert sånn, bare å se på Libya krigen og Irak. Som oftest når en leder eller land gjør noe som kan ha en viktig geopoltisk virkening som USA og EU ikke liker så er det jo en risk for at lederen eller landet blir demonistert i vestelig media.

    Er enig med deg i at Kiev regjeringen fører krig mot sitt eget folk, er ikke så glad i Poroshenko heller ettersom han faktisk hadde muligheten til å løse krisen med forhandlinger men valgte å prøve å løse konflikten militær noe som har ledet til det som skjer nå. Vet det er noen nazister i den ukrainske regjeringen men det er det også hos separatistene tro det var han Borodai som var tidligere neo-nazi. Men husk også at Russland overdriver litt om nazistene i Ukraina selv om jeg er enig med deg om at det er underrapportert i vestelig media. Foresten bare for å spørre hvorfor kaller mange russere nazister fascister? Det er to ganske forskjellige idelogier, bare lurer siden jeg har lagt merke til den rettoriken i Russland og i andre kommunist partier som NKP. Enig med deg at noen Ukrainske provinser har lyst på selvstyre og de folkerepublikkene har lyst på uavhenighet noe som i mine øyne er greit. Det er også vedig mange folk det er som er etnsik russiske også er det dype russiske røtter der tilogmed bland den Ukrainske delen av befolkningne der. Hva tror du skjer i Ukraina i løpet av de neste ukene? Jeg tror enten borgerkrigen blir gjennopptatt med en mulig Russisk invasjon for å hjelpe folkerepublikkene i tilfelle Poroshenko starter en ny offansiv noe det er en liten risk for at kan skje. Også tror du separatistene er bare russere eller tror du at alt sammen startet lokalt så fikk de mere støtte av Russland når borgerkrigen startet? Siden jeg har lest mange pro Ukrainske poster fra vestelig perspektiv der de sammneligner Putin med Hitler også mener at all uroen i Ukraina skylden Russland. Har du noen motargumenter mot det siden jeg er litt usikker på hva de pro russiske motargumente er. Også her er en litt interesang artikkel fra war news om Putins syn på Molotov–Ribbentrop avtalen mellom Stalin og Hitler: http://warnewsupdates.blogspot.no/2014/11/putin-nothing-wrong-with-soviet-unions.html er på engelsk men det bør nok gå greit? Kan poste de oversettet vis du vil det. Også her er to poster som jeg mener er litt viktige som kan i værstfall bety at vis det blir borgerkrig igjenn så kommer Russland til å invadere: http://warnewsupdates.blogspot.no/2014/11/russian-president-putin-holds-national.html Alså Putin holder sikkerhets møte det var dagen før det ble raportert om Russiske tanks i Ukraina: http://warnewsupdates.blogspot.no/2014/11/breaking-news-russian-tanks-followed-by.html Anbefaler deg å følge med ekstra de neste dagene kan være en risk for at noe viktig skjer de neste 24 48 timene.

    Det jeg mente med hva du syntes om Putin er hva din mening om hans politikk er? Alså godtar du han som en sterk leder eller ser du på han som en maktsyk fascist? Jeg støtter selv Putin som en god leder Russlands økonomi har jo triplet seg under han og Medvedev. Russland har også fått tilbake sin nasjonale stolthet igjenn noe som jeg er glad for også moderniserer Putin det Russiske militæret. Vet jo at han forfølger opposisjonen sin men det skjer jo til en vis grad i vesten også som det med Snowden. Ser frem til et svar fra deg også, håper dette er greit nok formulert siden jeg er ikke så flink til å utrykke meg skriftelig.

   • Harald Bjørn Johnsen sier:

    Du har delt inn din kommentar til meg i fire deler.For å si det litt pent,du er ute på jordet når du sier at Russland er et diktatur.Skikkelig vås, for det er flere partier som sitter i det som kalles Dumaen og som er med på og bestemme hva som skal skje når det kommmer et forslag fra et av partiene som sitter der.
    Du sier at et diktatur kan fungere bedre enn et demokrati.Interresant ! Kan du vise til et eksempel?.Så!! Hva er et demokrati.Jeg har et klart syn på hva et demokrati skal være.Kan definere det om nødvendig.I samme forbindelse vil jeg spørre deg om følgende.Er USA et demokrati,når det må stilles milliarder av dollar om et parti skal ha mulighet til og delta i en valgkamp.Altså er det de som kan stille med en enorme økonomiske resurser som har mulighet til det.Et parti som vil forbedre helsetilbudet tildet amerikanske folket for eksempel, har ingen sjanse.Lit mer om det forgjettede land.
    Vet du at ca 48 millioner amerikanere lever under det som kalles nedre fattigdomsgrense? det vil si at de må klare seg med 1,25 Dollar dagen(er det mulig? selvfølgelig ikke).Det gjelder de som ikke har jobb.
    Vet du at 50 millioner amerikanere ikke har råd til sykeforsikring og vil havne på gata dersom de er så uheldige og bli syke og mister jobben.
    USA har en lang grense til Canada,de strekker seg fra atlanterhavssiden til Stillehavssiden
    .Over denne grensa tar tusenvis av amerikaner seg for å få legebehandlig, siden de bare betaler en egenandel:det samme gjelder medisiner.

    Litt om diktaturer.
    Er du klar over at de største landene i vesteuropa var diktaturer til så sent som til siste verdenskrig og noen etter også.Diktaturer i Europa.Hellas(husker ikke hvem som var diktator der) Italia under Mussolini.Portugal under Salasar,Spania under Franco. i Romania var det også et diktatur.
    Og så har vi Tyskland under Htiler
    I Spania og Portugal fortsatte diktaturene og etter krigen.

    Du er enig i at det er Nazister i Kievregjeringen men du mener at nazister ikke er facister.Gi meg en god forklaring på hva det er som skiller nazister og fcister.

    Hva får deg til og tro at Russland vil invadere Ukraina .Er det propaganden som sier at Russland har sendt tropper inn i Ukkraina.Hvor er bildene av disse troppene.En russisk bataljon med panser og det heleskulle jo ha blitt utslettet av ukrainske militære.Har ikke ukrainske styrker fotoapparater.
    Matvarer og andre nødvendigheter har Russland brkt in n til befolkningen i det sørlige Ukraina.Glem ikke at de dro gjennom grenseovergannger bevoktet av ukrainsk militære

    Russisk politikk er nok mer sofistikert en at de skulle gå til st slikt skritt.
    Jeg ser at du referer til hva et Krigstidsskrift skriver om hva Putin har sagt om Mloltov/ Ribbetrop pakten.Her skinner det tydelig gjennom denne hetsen mot russlands leder.

    Hva er det som får deg til å tro at jeg synes Putin er det ene eller det andre.Jeg kan si at Putin er en dyktig politiker og han jobber for landet sitt.

    Et spørsmål til deg ? Har du fulgt med på russlands tekniske utvikling,det har jeg gjort.Det er et interresant og stort tema.

    Nå er jeg lit krevende.Det hadde vært fint om du kunne identifisere deg med fullt navn ,for jeg har inntrykkk av at jeg sitter og skriver tmed en person som er engstelig for å vise hvem han er.Jeg venter på svar.
    Mvh Harald Bjørn Johnsen

 3. Agandaur sier:

  Beklager men kommer ikke til å skrive mitt fulle navn til en fremmed person på internettet. Vis du lurer på hvilken idelogi jeg følger så er jeg vel en moderat fascist. Vil helst være anomym siden da slipper man en god del problmer siden fascister ikke er så godt godtatt i Norge. Håper det oppklarer litt. Forresten husk en trenger ikke å være 100& enig med ideloigien sin men fascismen passet mine syn og meninger best. Men vill helst ikke diskutere idelogi med deg siden det ville tatt evigheter også har vi nok ganske forskjellige syn. Men tilbake til svarene mine til spørsmålene dine.

  Selvsagt vet jeg at Russland har Dumaen som er parlamentet dems, men husk at Putin også har retten til å overstyre dem vis han vil etter en lov Medvedev vedtok i 2009. Vis du vil ha funksjon så er vel nazi tyskland det beste ekstempelet men det var alt for mye hat selv om jeg likte økonomien dems men jeg tar sterk avstand fra Hitler og fordømmer han som en av verdensværste diktatorer som utførte et av verdens mest grusomme massmord, men til bake til saken. Italia er vel mitt foretrukne eksempel vis man går etter et diktatorisk land som ikke utførte masseutryddelser på eget intiativ. Ville vært fint å høre din defenision på et demokrati, siden jeg vet det er flere måter og «grader av demokrati. Vi har fullstendig demokrati med folkavstemmninger som i Sveits, vi har Oligarkisk demokrati som det er i USA der folket med pengene stemmer, selv om jeg ser mere på USA som et oligarki. Også er det typisk demokrati der folket styrer via folkevalgte politikere, som oftest har del fleste vestelige demokratiske land parlementarisme som går vedsidenav demokratiet. Missliker sterkt vestelig kapitalisme støtte mere sosialisme som prioriterer folket.

  Fint du lurte på forskjellen mellom fascismen og nazismen, det er ganske store forskjeller, mange fascister liker ikke å bli sammen lignet med nazister siden vi har ikke det samme synet som nazister har om jøder, også har vi ikke det rasesynet som nazister har. Fascismen har vel samme ledersystem som nazismen men moderat fascisme går etter Meritokrati, der man må gjøre seg fortjent til makten. Økonomien er også helt forskjellig fascismen har stats kopratisme og nazismen har nasjonal sosialistisk økonomi. Der er det veldig store forskjeller. Fascismen har også ikke lebenstraum (boplass) poltikk som nazistene hadde. Fascistene samler folket med nasjonalisme og etter nasjonen ikke etter rase som nazistene. Håper dette gir deg et greit bildet om de meste elemntære forksjellene. Riktig at det er en del likheter men det er også store forskjeller. Mener det er nazister i Kiev regjeringen ja, det er en god del neo naziser der fra partiet Svaboda, tviler sterkt på at Ukraina har et fascist parti.

  Det som får meg til å tro at Russland kanskje vill invadere Ukraina i nær fremtid vis det blir borgerkrig er Økende Russiske troppekonsentrasjoner ved den Ukrainske grensen, Russerne har hold sikkerhets møte, og det er en del signaler Putin har send foreksempel hans tale i Sotchi for noen uker siden, der han referer til at Russland ikke lenger vil følge vestens spilleregler. Her et av bildene der Russiske tanks har krysset grensen: http://www.theguardian.com/world/2014/aug/14/russian-military-vehicles-enter-ukraine-aid-convoy-stops-short-border også de Russiske soldatene som ble tatt til fange i Ukraina, de sa de var på «ferie»: http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/08/28/russians-troops-fighting-in-ukraine-naw-just-on-vacation/ Vet at Russland har blandet seg in, har egentlig ikke noe mot det men misliker at de ennå lyver om det. Husker også det samme skjedde i Krim, der Putin nektet for a det var russiske soldater der men så var det russiske nummerplater på tanksene. Riktig at Russerne sender humanitær hjelp til folket i Donbass noe som jeg er veldig glad at de gjør.

  Er enig med deg i at Putin er en god leder, han har tripplet Russlands GDP, han har også nesten halvert fattigdommen. Militæret blir nå modernisert og det går mye mere fremmover nå en det gjorde under Yeltsin som nesten splittet hele Russland. Bare lurte på din mening om Putin fordi jeg var usikker på om du var pro russisk eller pro vestelig. Er litt uvant til at folk diskuterer så direkte som deg, så jeg har nå svart ærlig på hvilken idelogi jeg følger og støtter. Vet at fascisme er veldig kontorversielt og at det er en poltisk minoritet i mange land men vis utført riktig så vil det være en stor sukkses, regner nesten Putin som en moderat fascist siden det er nesten sånn en fascistisk leder bør oppføre seg.

  Mvh Agandaur

  • Harald Bjørn Johnsen sier:

   Du innrømmer at du facist men tør ikke stå for det.
   Det skal være skjult at du har en slik innstilling, for så å dukke opp når du føler deg trygg.Du er feig
   Facisme har som mål og tvinge befolkningen til bøye seg etter en diktators vilje,det virker besnærende.

   De avisene du viser til som mener de har bilder av russiske tropper i Ukraina er høyrevestlge aviser.Du er naiv ,ja tro kan flytte fjell.

   Forøvrig mener jeg at du ikke har lest noe om forhistorien til tysklands angrep på Sovjetunionen og ikke har forstått hva dette facistiske regimet forårsaket av lidelser for det russiske folk og etterhvert for den europeiske befolkningen.Jeg kunne skrive mye om dette til deg men det vil jeg ikke ta meg bryet med det er på en måte synd på deg,å leve med et tunellsyn avskjærer deg for å se helheten i historien.

   Når man går så setter man spor etter seg,noen ganger utydelig, andre ganger meget tydelige,dette kan du tyde som du vil
   Sov videre.Dette er det siste du hører fra meg.
   Harald Bjørn Johnsen.

   • Agandaur sier:

    Ja, var vel det jeg forventet til svar, trist når folk ikke forstår. Å nei hvorfor skal jeg dukke opp? Foresten hvorfor skal jeg stå for en idleogi når jeg ikke har noen poltiske planer har meneinger men jeg kommer ikke til å blande meg i stor poltikken. Men vis jeg gjør det står jeg nok framm men husk også jeg er ungdomm og jeg vil helst ikke plutselig finne væpnede folk på døren min som dreper meg fordi jeg er en moderat fascist. Men håper du kjønner nå hvorfor jeg foretrekker å ikke nevne min idelogi siden da tenner folk alle plugger også må jeg drive å gå på defansiven også ender det med at tråden blir sporet av det opprinelige emnet. Driver og diskuterer men kommer nok ikke til å blande meg inn i poltikk. Husk det er mange forksjellige varianter av fascisme det er ikke bare en, det er det samme med kommunisme og demokrati. Selvsagt er avisene vestelig men de er også ett uavhenig media, russiske aviser er statstyrte og en god del av de bruker de samme rammeverkene som de tidligere sovjetske propaganda avisene. Leste du ikke forskjellene mellom fascsimen og nazismen? Er du sikker på at du er sosial demokrat? (du høres mere ut som om du enten ut som du er kommunist eller ligger litt langt ut på venstre siden) siden jeg har aldri sett noen norske sosialdemokrater som støtter Putin. Selvsagt vet jeg om lidelsene nazi tyskland foresaket i Russland over 20 millioner russere døde i krigen. Husk at alle regimer i verden har blod på hendene, Russland har jo hatt Stalin, Kina har hatt Mao som sultet i hjel 60 millioner av sitt eget folk. USA holdt på å utrydde indianerene, vi i vesten har jo våres imperalisme i Afrika, noe som mange moderne moderate fascist partier har fjernet i partiprogrammene sine, siden husk alle idelogier utviker seg, bare å se på demokratiet, det betydde noe helt annet før i tiden en det gjør nå. Men syns også at du er naiv som ikke tror at Russland har nesten ikke noe involvering i Ukraina, bare å se på krim invasjonen også nå i øst, selv om jeg er enig om at folket der skal få bestemme selv så mener jeg at Russland bør vær ærlig om at de har tropper der. Forresten hva er din mening om M17? Hva er egentlig dine kilder? Ville vært fint å se ett par linker. Men nå vil jeg helst ikke diskutere idelogi her ettersom dette er en blogg der temaet er Ukraina krisen. Men håper vi har lagt dette bak vårs, trist at det ble sånn, bare for å spørre hva mener du om Kina og kommunist partiet dems? Også hva kilder leser du om Ukraina? Pål Steigans sin blogg? Har lest litt av den og er litt enig med noe som står der.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s