USA vil ha NATO-landene til å bruke mer penger på våpen

Jeg jobber en del overtid om dagen. Og siden vi ikke har bil ennå, må jeg sykle eller løpe den milen jeg har til jobb, om ikke mor er snill å låne meg bilen sin. Hjemme må jeg passe barnet, så min kone for gjort obligatoriske oppgaver til studiene sine, og det er først når hun ammer barnet eller det sover, at jeg har tid til å sette meg ned med mitt.

Da er det straks til det siste som skjer i Ukraina. De viktigste programmene på BBC hører jeg direkte eller på podcast. Ellers bruker jeg nå Twitter til å sjekke lenker, der er de jeg følger raskt ute med det siste nye, og lenker til artiklene jeg synes er viktigst å lese. Slik har jeg fått med meg noen dypere analyser av forholdet mellom Kina og Russland. Det er Aleksander Gabuev ved Carnegie Moscow venter som skriver om det. Det går slett ikke så godt for Russland som de gjerne vil gi inntrykk av. De er blitt for avhengig av dem, etter at USA og Europa har stengt dem ute med sanksjoner. Slik får Kina gassavtaler og andre handelsavtaler til svært stor fordel for dem. Dette er en av mange konsekvenser av sanksjonene, som har som uttalt mål å få Russland til å legge om politikken i Ukraina.

Jeg leser Richard Sakwes bok Frontline Ukraine om dagen. Jeg forsøker å komme gjennom et kapittel til dagen. Men med lange dager på jobb, ser jeg det vil holde hardt. Jeg blir også provosert til å skrive noe av det jeg leser. Boken skulle vært sendt alle verdens avisredaksjoner, så journalistene kunne spurt politikerne våre noen spørsmål en blogger som jeg ikke er i posisjon til å stille dem.

For eksempel har kapittelet jeg leser i dag, Two Europes, en ganske pikant informasjon om Lisboatraktaten fra 2007. Den sier eksplisitt at alle nye land i EU er nødt til å organisere sin forsvars- og sikkerhetspolitikk så de samsvarer med NATO. Det forklarer hvorfor alle nye EU-land også har blitt NATO-land. Det antyder også at Russland ikke akkurat er paranoide, når de ser Ukrainas samarbeidsavtale med EU som en forløper til samarbeid med NATO. Det er ikke mulig å knytte seg til EU uten også å knytte seg til NATO.

De to Europaene som Sakwe beskriver er et videre (a wider) og et større (a greater). Det første er som man gjerne ser det i EU. Sentrum ligger i Brussel, og så brer det seg utover i konsentrere sirkler, der makten blir mindre lenger ut. Det andre er som man ser det i Russland. Det er uten sentrum, det er mange sentre, og det strekker seg fra Lisboa til Vladivostok. I dette Europa får Russland være med. I det første vil det aldri være plass til Russland, siden de aldri vil få være med i EU.

Russland forsøker å argumentere for sitt syn, selvsagt. Sakwe har kraftsetningen at Putin gikk inn som den mest pro-europeiske lederen noensinne har hatt (noen ville kanskje heller sette Peter den store på denne plassen, men poenget skulle være klart, Putin er ikke og var i hvert fall ikke fra starten den nasjonalistiske demonen vi nå forsøker å gjøre ham til, og han kanskje står i fare for å bli). Talen Putin holdt ved sikkerhetskonferansen i München i 2007, er berømt. Så sent som 28 januar, 2014, altså etter Maidan var godt i gang, og folk var drept i Kiev, så foreslår Putin og argumenterer for et sammenhengende, tollfritt område, fra Lisboa til Vladivostok.

Nå må jeg gå.

Poenget i overskriften skulle jeg komme frem til siden. Det er Samanta Power, USAs ambassadør til FN, som har vært ute og klaget over at NATO-landene bruker for lite penger til våpen. Det er blitt så farlig, trusler overalt, man kan ikke lenger velge truslene man skal bekjempe, uttalte et britisk parlamentsmedlem til Newshour på BBC. Noen av disse truslene kommer av at NATO med USA i spissen har brukt for mye penger på våpen og krig tidligere. De er selv skyld i mange av truslene de nå vil ha hjelp av et Europa i pengekrise til å forsvare seg mot. På toppen vil de «isolere» Russland, og med det sende dem over til Kina, Iran, og andre land USA vel også har handelshindringer mot. Man skulle spørre dem hva de driver med. For meg er det de som er trusselen, der de gjennom aggressiv skremselsretorikk skaper seg fiender, der vi burde hatt venner.