Richard Sakwe skriver i the Guardian

De siste dagene har jeg skrevet en del om og fra en ny bok jeg har kjøpt, Frontline Ukraine – The borderland of crisis, av professor Richard Sakwe, universitet i Kent. Sakwe er polsk, med en far som tjente i den polske hæren i andre verdenskrig (og senere den britiske, i Nord-Afrika). I går skrev Sakwe i The Guardian, en tekst der avsnittene er hentet rett fra boken hans, men satt sammen på en annen måte. Sakwe argumenterer for at den nye inndelingen av Europa etter den kalde krigen er feilslått, og at dette slår ut for fullt i krisen i Ukraina, som selv er en stat med store spenninger. Han mener at om vi ikke klarer å løse denne krisen på en skikkelig måte, så vil det gi problemer for hele den kommende generasjon. Dit er vi på vei, mot problemene og den tapte sikkerheten, «zombie aktig», som han skriver det, fordi ingen klarer å komme ut av spiralen med verre og verre retorikk, og handlinger. Jeg er så hjertens, hjertens enig med ham, og kommer til å skrive om det og jobbe med det all den ledig tid jeg har.