Mørklagt Krim

Dette er å regne som en kort pausepost. Nyhetene er fylt opp av terror, Brussel er stengt ned, og debatten om flyktningproblemet i Europa og muslimsk ekstremisme er ikke til å kjenne igjen fra bare et par uker siden. Både Russland og USA bomber oljetransport fra IS, og kappes om å fremstå som den som har bombet flest og mest effektivt. Det russiske nyhetsbyrået Sputnik melder at den amerikanske TV-kanalen PBS har brukt russiske bilder av russiske fly til å illustrere nyheten om amerikanske angrep.

I skyggen av alt dette har ukrainske aktivister slått til. Det er snilt å kalle dem aktivister, ekstremister og terrorister kunne vært like dekkende. De har kuttet og sprengt kraftlinjer fra det ukrainske fastlandet til Krim, slik at hele halvøyen som nå er annektert av Russland er uten strøm. Det er Ukraina som forsyner Krim med strøm, annen strømforsyning har de ikke.

Gjerningsmennene har postet bilder av seg selv og de ødelagte strømledningene på sosiale medier. Bildene jeg har sett har ukrainske flagg, men jeg leser også at bilder med Krim-tatarske flagg også er publisert. Ukrainske nettkrigere heier handlingen frem.

På BBC Newsroom klokken åtte ble nyheten fulgt opp med intervju av en amerikaner fra en eller annen tenketank. Amerikanerne har mange av dem, og de slipper lett til i engelskspråklige medier og hos oss i Skandinavia. Han her amerikaneren mente det kunne være russere som selv stod for sabotasjen, for siden å «finne på et eller annet». Han refererte til terrorbombingen av russiske boligblokker like før den siste krigen i Tsjetsjenia, en bombing Putin brukte som påskudd for uinnskrenket krig i den autonome republikken i den russiske føderasjonen.

Andre kommentarer hadde ikke BBC i denne sendingen, og ikke et kritisk spørsmål ble stilt. Man skal jobbe litt for å finne lignende propaganda i russiske medier. Denne var så man ikke kunne tro sine egne ører.

Det må være lov å minne om at ugjerninger og provokasjoner som dette ikke akkurat gjør at befolkningen på Krim ønsker å vende tilbake til Ukraina. De har lenge sagt at ukrainerne ikke bryr seg om dem, og håpløse sabotasjeaksjoner som dette blir bare en bekreftelse på hva krimbefolkningen allerede er overbevist om. Det splitter også befolkningen ellers i landet, og styrker separatisttendensene de allerede sliter med.

Terroren rammer også Ukraina selv. Landet taper penger for strømmen de ikke får solgt, og det er kort vei til tap av lønn og arbeidsplasser i UkrEnergo og andre selskaper som står for strømforsyningen. Det er også meldinger om at atomkraftverk i området har måttet stenge ned, siden det tapet av strømuttak representerer en sikkerhetsrisiko. Alt dette er noe idiotene som ødela ledningene neppe har tenkt på.

Kanskje mest uhyggelig for oss som ikke er direkte berørt av strømtapet vinterstid, er at dette er et eksempel på at ukrainske ekstremister vil kunne gå til svært drastiske skritt for å få krisen i Ukraina tilbake på agendaen i en verden med større problemer. De ønsker en motreaksjon fra russisk side, og ønsker å provosere den frem, slik at det internasjonale presset og sanksjonene mot Russland vil fortsette. Jeg har skrevet i en tidligere post eller i en kommentar at nettopp dette vil skje, og professor Stephen Cohen i the Nation varslet senest i sendingen på tirsdag at han fryktet nettopp noe slikt. I slike sammenhenger er det uhyggelig å ha rett.

Jeg hadde aldri forestilt meg at det skulle bli så ekstremt at amerikanere skulle beskylde russerne for provokasjoner mot seg selv, og at et seriøst og solid mediehus som BBC skulle slippe dem til uten forbehold. Det lover ikke godt, verken for Ukraina eller for verden.