Twinkle, twinkle little star på norsk

Jeg skrev en post om det jeg kalte Blinke, blinke lille stjerne, om vår lille Irina som har lært sin første sang. Den norske teksten er Blinke, blinke stjerne lill/ Undres hvor du holder til/ Høyt der oppe i det blå/ Kikker ned på alle små. Det er ikke akkurat stor poesi, og det ligner vel heller ikke helt på originalen. – Lag noe selv, da, sa min søster. Og selvfølgelig. Det skal jeg gjøre, eller har jeg gjort.

Tja, det er jo litt flere muligheter, og jeg vil jo gjerne vise frem og foreslå flere. Det er spørsmål hvor tett man skal være til originalen, og hvor fri man skal være for å finne ting som fungerer på norsk. Jeg valgte å skjære gjennom, til en versjon som er på bokmål. Og så laget jeg heller en ekstra versjon på dialekt, som er litt friere og søtere. Den er på Rogalandsdialekt, og skal synges slik.

Første linje på bokmål har jeg lånt litt fra svensk. Skal det være helt originalt, kan man prøve for eksempel Blinke, blinke stjernen min/ du er blank og lys og fin. Det fjerner seg riktignok litt fra originalen. Det kunne fortsatt: Oppe over verden høy/ Som en egen lysglimtsøy. Det er i det hele tatt mange muligheter.

Her er imidlertid den jeg går for, med den engelske originalen like ved siden av. Den er skrevet av Jane Taylor (1783 – 1824), og utgitt i samlingen Barnesanger (Rhymes for the nursery) i 1806. Det var en fin, romantisk tid, der det gikk an å undre seg i rim som dette.

Blinke, blinke stjernen der

Blinke, blinke stjernen der – Twinkle, twinkle little star
Lurer sånn på hva du er – How I wonder what you are!
Oppe i den mørke natt –  – Up above the world so high,
Som en hemmelig stjerneskatt –  – Like a diamond in the sky.

Når den sterke sol går ned – When the blazing sun is gone,
Og ikke skinner noe sted – When he nothing shines upon,
Da kommer du med lyset fram – Then you show your little light,
Blinker, blinker natten lang – Twinkle, twinkle, all the night.

En vandrer i den mørke natt – Then the traveller in the dark
Takker deg for lysets skatt – Thanks you for your tiny spark;
Han kunne ikke se sin vei – He could not see where to go,
Om det ikke var for deg – If you did not twinkle so.

I den mørke himmel blå – In the dark blue sky you keep,
Kikker inn mitt vindu nå – And often through my curtains peep,
For du lukker øyet ditt – For you never shut your eye
Først når solen lyser fritt – Till the sun is in the sky.

Som du glimter lite grann – As your bright and tiny spark
Lyser opp for vandringsmann – Lights the traveller in the dark,
Vet jeg ikke hva du er – Though I know not what you are,
Blinke, blinke, stjernen der – Twinkle, twinkle, little star.

Her er den engelske versjonen, for seg selv.

Twinkle, twinkle, little star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveller in the dark
Thanks you for your tiny spark;
He could not see where to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark
Lights the traveller in the dark,
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Og her har jeg laget en versjon på dialekt:

Twinkle, twinkle, little star

Blinke, blinke stjernå mi,
Ka e’ de’ me’ deg, adle di?!
Høgt der oppe eg deg fant,
Som en liden diamant.

Når den sterke sol e’ vekk,
Det va’ dagens lys me’ fekk
Vise du ditt litla skinn,
Blinke, blinke nåttå inn.

Han som reise mørka nått
Takke deg for lyset godt;
Ingenting kon’an se, nei,
Om du ikkje blinka vei.

Frå den mørke himmelen,
Kikke du på våras hjem,
Lukke alri’ aua ditt
Før hu skine solå litt.

Som du lyse lide grann
Vise vei for vandringsmann,
Elske deg te evig ti
Blinke, blinke stjernå mi.

ES2016