Rekordutbygning av vindturbiner – Hva skjer med ditt turområde?

I går var det møte i regi av Stavanger turistforening. Tittelen på møtet var det samme som dette blogginnlegget, talere var Sveinulf Vågene fra La Nautren leve. styreleder Per Hanasand i Den norske turistforening og Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved UiS. Jeg har lenge ergret meg over vindturbinene, men at problemet er så omfattende var jeg ikke klar over. Resultatet er at jeg blir aktivist, melder meg inn i de foreninger som tar kampen, og oppretter en egen kategori her på bloggen for miljø, energi og vindkraft.

Dette innlegget vil gjengi og spre hva som ble sagt på møtet.

Først var det en kortfilm om vindkraft, Ja til bevaring av kyst, fjell og skog. Denne bør gjøres tilgjengelig på nettet, for dette var kraftige saker. Her blir det vist effektivt og visuelt hvordan vindkraftanleggene bryter seg inn i den uberørte naturen, i kontrast med roen og freden og stillheten som finnes der. Hytteeiere i nærheten av eksisterende anlegg blir intervjuet, og de viser med animasjon over reelle landskap hvordan vindkraftanlegg vil bli bygget, hvordan det vil se ut, og hvordan det vil høres. Jeg legger filmen ut her, så fort den blir gjort tilgjengelig.

Sveinulf Vågene er geofysiker. Hans innlegg var det beste. Dette var no bullshit hva vindkraft er for noe, hvordan det blir bygget, hvor det er planlagt bygget, hvilke argumenter utbyggerne bruker, hvordan de lyver og pynter på realitetene, hva konsekvensene er for de som lever livet sitt i nærheten, både mennesker og dyr, og også hvordan metallene i vindmøllene blir utbygget.

Det mest kjente fjellet i lokale Sandnes er Dalsnuten. Det står på det som for oss er andre siden av Gandsfjorden, og rager 323 meter opp i luften. De høyeste vindturbinene som nå blir bygget er 200 til 250 meter, de neste som vil komme skal være 330 meter. Det er ren fysikk, dette, større vindturbiner gir mer kraft. Så skal vindturbinene produsere kraft så det monner lite grann, må de være enorme. Vindmøllene som nå finnes på Nord Jæren er 125 meter høye. De er synlige over hele flatlandet der vi bor. Nå skal det komme vindmøller som er dobbelt så høye, de skal byggges over mye større areal, og det er mange, mange flere områder i Norge som vil bli utbygd.

Sveinulf Vågene viste en graf. Den forholder seg til NVE sine målsetninger om hvor mye vindkraft som skal bli utbygd i Norge. Jeg mener tallet var 30 terrawatt, men her kan det være hukommelsen svikter meg. I alle fall er vi ikke i nærheten av dette tallet nå, så den utbygningen vi hittil har sett er barnemat. Det er nå kurven vil gå bratt oppover.

Bilderesultat for kart nve vindkraft

Kartet har jeg hentet fra Norsk Villrein: http://www.villrein.no/aktuelt/vindkraft-kan-ramme-villreinomrder. Det er et kart som også finnes flere steder, det har vært trykket i Dagens Næringsliv, og det ble brukt i møtet i Turistfoerningen.

Som man ser av kartet, er det ikke mange områder i Rogaland der de ikke vil åpne for bygging. Alle de røde, innrammede områdene er områder til «vurdering». Det skal mye til at du ikke har turområdet ditt innenfor disse sirklene. 2/3 av Rogaland fylke er utsatt. Merk også at Oslo og omegn, ja, hele Østlandet er fritatt. Det er argumenter om at det blåser mindre der, men vi har også gamle konflikter om by mot land, øst mot vest.

Kartet er så ekstremt at Lysefjorden med Prekestolen og Kjerag og alt det andre, ikke er fritatt. Der vil det bli bygget, om det blir gitt klarsignal. Gilja er allerede vedatt. Med gigantiske vindturbiner over et gigantisk område, og anleggsvei på kryss og tvers i kilometervis. De sprenger selve fjellet for å komme til, så dette er ødeleggelser for evigheten. Her finnes ingen angreknapp. Alle kommende generasjoner vil se hva vi en gang gjorde, vi som levde den korte perioden rundt år 2000, og tok oss til rette som ingen, ingen har gjort før oss.

Og ingen gjør andre steder i verden. I Tyskland er det vedtatt, ble det sagt, at de ikke skal ha vindmøller som er høyere enn bygningene rundt. Sør-Tyskland vil ikke ha flere, og det vil heller ikke Danmark. Der flytter vindmøllene til havs. Sveits løser det på den måten, at de ikke bygger vindturbinene selv, men investerer i anlegget i Bjerkreim. Ingen andre gjør som oss, og setter gigantiske vindmøller på fjelltoppene våre, og sprenger vei så anleggsbilene kan komme frem, synlig på mange kilometers avstand, og upprettelig skade.

Dette var det første innlegget om temaet. Det vil komme flere. Merk at NVE har fått litt kalde føtter, etter at kartet over mulighetsområdene begynte å spre seg. På deres nettsider er ikke dette kartet lenger tilgjengelig, i stedet for viser de kart over «harde» og «myke» ekslusjoner, altså områder der det ikke vil bli bygget vindkraft. Problemet med sirklene og rundingene, for dem, er at det kommer for tydelig frem hvor ekstreme de mulige utbyggingsplanene er. Deres nettside er i vår tids ånd en utmerket kilde for desinformasjon, kamuflert som informasjon. De vil «informere» oss så vi ikke forstår hva det er, før det er for sent, og anleggene er bygget.

1. april er en svært viktig dato. Da skal det offentliggjøres hvilke av de 43 områdene hvor det nå er åpnet for bygging (de røde sirklene på kartet) som er best egnet, og som man så vil gå videre med for å undersøke hvor det skal vedtas endelig bygging. Inntil da er ingen av disse områdene fredet, og NVE har tradisjon for å overkjøre alle andre hensyn enn de økonomiske. De er underlagt olje og energidepartementet, på trygg avstand fra alt som heter bærekraft og miljø. Her er det pengene som teller.

Her må folke våkne, og legge press på politikerne. Vinden må billedlig talt snu.