Vindkraft og kabler – kan vind fra Norge dekke Tysklands energibehov?

Også i dag poster jeg et innlegg fra Facebook. Det er der jeg driver min aktivisme for tiden.

Innlegg fra Sveinulf Vagene fortjener alltid spredning. Jeg limer inn en tabell (formatet blir brutt, så den er uoversiktlig: lenken er https://1-stromvergleich.com/strom-report/strommix/)

Energieträger in Mrd. kWh in %

Kernenergie 72 13,3

Braunkohle 131 24,1

Steinkohle 76 14

Erdgas 40 7,4

Sonstige 3

Erneuerbare 218 40,2

davon sind

Wasser 17 3,2

Wind 110 20,2

Photovoltaik 46 8,5

Biomasse 45 8,3

Stromerzeugung gesamt 541

Vindkraft i Tyskland er 110TWh. Det hadde nesten vært nok til å dekke Norges forbruk av strøm (forutsatt at det blåste konstant sånn at strømbehovet dekkes hele tiden, det vil si litt mer om vinteren når det er kaldt, og aldri på noe tidspunkt vindstille), vi har forbruk på omtrent 140 TWh. Så om det gikk andre vei, Tyskland hadde grønne sertifikater og finansierte bygging av kabler til Norge, for å eksportere kraften til oss, så hadde det vært håp. Andre vei er det som man ser begredelig. Selv den villeste utbyggingen på 30 TWh vil ikke engang dekke halvparten av Tysklands forbruk av kjernekraft (Kernenergi), som ikke produserer utslipp, og som tyskerne har tenkt å slå av.

Videre har Tyskland møtt grensen for hva de klarer å bygge ut. Folk er møkkalei, og føler seg overkjørt, ganske sånn som det er i ferd med å skje i Norge. I flere delstater er det ikke lenger aktuelt å bygge ut mer vindkraft, på grunn av at det er etablert regler som gjør det i praksis umulig. Og i motsetning til i Norge, blir reglene fulgt. Derfor er det Stadtwerke München investerer i vindkraft fra Norge, og får innbyggerne på Frøya ut på haugene for å forsvare øya si og fuglene sine. I München og omegn blir det ikke bygget mer vindkraft. Ingen turbin skal være mindre enn ti ganger høyden unna nærmeste hus. En turbin på 180 meter (hvor høy er høyeste bygning i Norge) som de skal bygge på Frøya, må derfor ha nærmeste hus minst 1,8 km unna.

Vind dekker 20 % av kraftbehovet i Tyskland, i det de presser seg mot grensene for hvor mye de kan bygge ut. Vindkraft vil aldri være noen løsning på energiproblemet, i den grad vi har noe energiproblem. Vi produserer altfor mye, og bare pøser på med mer. Grønt og svart, vind og kull. Typisk at et kullkraftverk som bygges kan kjøpe «kvoter» av den nye vindkraften som blir bygget, for å «annulere» egne utslipp. Sette dem til null, nullutslipp. I regnskapene går det, i virkeligheten ikke.

Så strømmen blir dyrere. Noen få tjener gode penger på dette (kraftselskapene, utbyggere og de som skaffer og selger konsesjon). Og utslippene går ned, de går ikke opp. Vindkraft på land er en blindvei. Det gjelder å innse det og stoppe det, før katastrofen går enda lenger enn den allerede har.