Olia er kommet inn på ingeniørstudiet!

I dag falt resultatene fra Samordnaopptak, og det er klart at Olia fra høsten av blir ingeniørstudent.

Det tok henne fire år å komme dit. Hun kunne også ha klart det i fjor, men da hadde hun ennå tanker om å bli lærer, og valgte først å ta noe matematikkfag. Særlig nå i vår har hun fulgt en rekke med forelesninger i en rekke med fag og emner, mye ingeniørfag, for å få en smakebit på det hun kan tenke seg å gjøre i fremtiden. Hun har også skaffet seg bøkene i fagene, og lest i dem. På toppen tok hun opp fag fra videregående for å forbedre karakterene.

Det ble rent for mye, synes jeg. Så nå blir det godt når hun har et konkret fag å konsentrere seg om, og vite at det er dette det blir. Det har vært slitsomt for henne når alt har vært halvveis og usikkert. Nå kan hun konsentrere seg fullt og helt om disse studiene.

For oss nordmenn er det vanskelig å skjønne mentaliteten som ligger bak studievalget. Jeg kan si det sterkere: vi skjønner det ikke. Olia synes ikke det er noe kjekt med realfag, hun liker ikke matematikk, og hun må overvinne både sin egen motvilje og motstanden i lærestoffet for å få det inn i hodet, og skjønne det. Det er ikke som språk, der glosene og grammatikken bare strømmer inn på rett plass i hodet hennes, hun tar det veldig lett. Med matematikkens språk, må hun slite, som de fleste.

Hvorfor velger hun så ingeniørfag? Det er fordi dette er det mest praktiske med sikte på jobb. Det er mangel på ingeniører, og det er godt betalt. For Olia er det en like stor selvfølge at dette må telle mest, som det for oss er selvfølgelig at interesser og evner er det viktigste. Man må finne noe som er kjekt, sier vi. Man må finne noe man trives med.

Olia trives aller best med alt som har med klær og tøy og plagg å gjøre, sy og strikke, forskjellige stoff, forskjellige mønstre, farger og snitt, det er det hun kan sitte timevis på Internett og studere. Hun har også utdannelse innen dette fra Ukraina, som en slags mellomting av vår yrkeskole og høyskole (hovedprofesjonen hennes er italiensk og engelsk oversetter, hun har master i italiensk). Men det er ikke lett å se for seg hva slags jobb dette skulle resultere i, i Norge.

Derfor begynner hun på ingeniørstudiet til høsten. Det viktigste er studier som gir en god jobb, med god lønn. Selvsagt.

Mangfoldig familie

Vi er bare to stykker, men vi er ganske mangfoldige allikevel, Olia og jeg.

I morgen reiser jeg til Bergen. Der skal jeg på kurs, jeg skal på fagpedagogisk dag og jeg skal på scenen og være komiker. Manuskriptet er omtrent skrevet, ideen er på plass, men det er langt fra renskrevet og ikke noe man ennå kan kalle presentabelt. Det er heller ikke garantert sikkert det er en lur ide, å bruke sånn jeg har tenkt å bruke den, selv om ideen i seg selv er lur og morsom. Kort sagt er jeg ganske nødt til å skrive et godt manuskript ferdig i dag. Og lære meg det når jeg kjører med kystbussen til Bergen etter jobb i morgen.

Det ble litt ekstra i tidspresset med det at jeg er student igjen. Jeg studerer litt matematikk ved UiS, og det er obligatorisk oppgave som skal leveres denne uken. Altså måtte jeg få den ut av verden. Så i går kveld var det matematikk. Sannsynlighet og statistikk. Det første er kult, det andre er litt for nært samfunnsfag til å være noe for meg. Oppgavene gikk mye på standardavvik og histogrammer. Standardverdi er jo egentlig ganske greit, når man ikke henger seg opp i de kanskje litt omstendelige formlene. Det dreier seg jo egentlig bare om å finne gjennomsnittet av alle avvikene. Hvert avvik finner man ved å ta hver verdi minus gjennomsnittsverdien. Så gjelder det å trikse litt så ikke positive og negative avvik nuller hverandre ut. Det er grei skuring.

Olia tar også dette faget. I tillegg med en bråte andre fag ved universitetshøyskolen, som jeg nok er nødt til å kalle det, og for videregående skole, for å forbedre karakterer. Det har ledet til den smått absurde situasjonen at hun som morsmålsbruker i russisk og høyere eksamen i nabospråket ukrainsk, ved siden av eksamener i engelsk og master i italiensk, hun skal nå ta eksamen i russisk ved videregående skole i Norge. Altså russisk som fremmedspråk, på videregående skole. De som vet litt om hvordan det står til med fremmedspråkene der, altså andrespråkene, bak engelsk, de kan uttale seg om hva de synes om dette. For mange er det bare å undersøke sine egne kunnskaper i tysk, fransk eller spansk, eller hva de nå valgte som B- og C-språk, som det het den gang, og hvem vet hva det heter nå. Hva om det kom en innfødt med høyere utdannelse – attpåtil i språk – som skulle ta den samme eksamenen? «For å forbedre karakterene».

For å gjøre farsen morsom er det jeg som er oppnevnt som sensor i dette faget. Det hadde tatt seg ut, om jeg skulle sensurere min kone i russisk. Snakk om at læremesteren blir hørt av eleven.

Men sånn er det. Det er videregående karakterer som danner grunnlag for opptak til høyere studier. Da er det disse må forbedres. Selv om det er bortkastet tid og bortkastede penger. Ingenting av det Olia nå vil forbedre, vil hun ha nytte av i det hun senere skal studere. Var det opp til meg, ble det en endring i disse reglene. Det som er sykt, bør gjøres friskt.

Olia står for en god del mangfold og prosjekter for sin egen del. Hun har endelig redusert arbeidsbyrden sin noe dette året. Det ser ut som hun vil slå seg til ro med en mindre stilling i helsevesenet, og heller satse på studier og en bedre stilling et annet sted i fremtiden. Dette har alltid vært målet, men hun har jobbet altfor mye til å være skikkelig i stand til å nå det. Nå studerer hun altfor mye.

Så Olia er oppmeldt i 5-6 fag på videregående og på universitetet, og hun følger vel langt på vei tilsvarende det samme med tanke på fag hun skal ta i fremtiden. Det er alt sammen realfag. Hun som er så flink i språk, hun er meg helt overlegen der, hun setter nå sine ressurser inn på matematikk, fysikk og ingeniørfag. Målet i sikte er oljebransjen.

Jeg må holde fortet, og kan ikke ha en kone som forstår mer enn jeg i matematikken. Derfor er jeg også 100 % student denne våren, i tillegg til å være 100 % i jobb og bruke litt tid på alle sideprosjektene. For eksempel det at jeg må skrive et manuskript jeg kan fremføre på scenen i morgen. Klokken er nå 1956. Det er 25 timer igjen.

Sånn er det hos oss akkurat nå. Det er store forandringer fra den ene dagen til den andre, og få baller som ikke er i luften.